Print 
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ทั้งสองครับ
 
phuttha
phuttha
วันที่  24 พ.ย. 2558
หมายเลข  27258
อ่าน  600

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีอะไรที่แตกต่างจากการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างครับ การได้อภิญญาต่างๆ ต่างกันไหมครับและในประวัติของหลวงปู่มั่นนั้นที่ท่านว่ามีพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าหลายๆองค์มาเยี่ยมเยือนท่าน เนื่องจากท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ อยากถามว่าท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพระอาจารย์มั่นอย่างไรบ้างครับ ด้วยความเคารพครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 พ.ย. 2558 13:09 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันตสัมมามัมพุทธเจ้า คือ ผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง โดยไม่ฟังจากใคร และ สามารถสั่งสอน ให้ผู้อื่นรู้ตาม และ บรรลุได้ด้วย

พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้เฉพาะผู้เดียว หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีสิ้น ๒ อสงไขยกับ ๑ แสนกัปป์ เป็นผู้ตรัสรู้เองได้ เพราะการสะสมบารมีไม่เพียงพอที่จะรู้ทุกสิ่งเหมือนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งศาสนาเพราะไม่สามารถบัญญัติศัพท์ที่เป็นคำพูดให้เข้าถึงสภาวธรรม ไม่สามารถกำหนดรู้อินทรีย์ของสัตว์ และไม่มีอัธยาศัยใหญ่ในการอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงอุปมาตนเองเหมือนกับนอแรด คือมีนอเดียว ไม่มีกิ่งก้านสาขาอันเป็นที่เกาะเกี่ยว ไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสกับใคร ๆ

พระพุทธเจ้า และ พระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมได้อภิญญา 6 เหมือนกัน แต่คุณธรรมอื่นๆ พระพุทธเจ้าย่อมเลิศกว่ามาก ครับ

  ซึ่งในช่วงเวลาที่ พระอรหันตสัมมามัมพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลก และ พระธรรมของพระองค์ยังไม่อันตรธาน ผู้ที่จะบรรลุเองได้อีก โดยไม่ฟังจากใคร ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นช่วงเวลาของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า หากว่ามีการเกิดขึ้นของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ ก็เท่ากับว่า มีการรู้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ฟังจากใคร ดั่งเช่น พระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้น พระพุทธเจ้า ก็จะถูกติเตียน หรือ ไม่ถือว่าเป็นเลิศผู้เดียวได้ เพราะแม้ไม่ฟัง ก็บรรลุได้ โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระศาสนายังอยู่ ย่อมไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ผู้ที่จะตรัสรู้ได้ ก็ต้องเป็น สาวก คือ ผู้ที่รู้ตามเท่านั้น 

  พระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมจะบังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ พระพุทธศาสนาอันตรธานไปแล้ว คือ พระพุทธเจ้าปรินิพพาน และ คำสอนก็อันตรธานไปหมดสิ้นเป็นช่วงที่ว่างจากพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมบังเกิดขึ้นในโลกได้ และสามารถมีหลายพระองค์ในช่วงเวลาที่ว่างพระศาสนา แต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อุบัติได้คราวละพระองค์เดียวในช่วงเวลานั้น ครับ

  ซึ่ง พระพุทธเจ้า และ พระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อจุติจิตเกิด ก็ปรินิพพาน ไม่มีการเกิดขึ้นของ จิต เจตสิก รูปอีกเลย เพราะฉะนั้น จึงไม่มีทางและเป็นไปได้เลยที่จะมีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ รวมถึงพระอรหันต์ จะกลับมาหาพบใครอีกครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
phuttha
phuttha
วันที่ 24 พ.ย. 2558 15:28 น.

แล้วถ้าสมมติว่าบุคคลที่ได้พระอริยบุคคลเช่นพระสกิทาคามีเมื่อสิ้นชีพไปจุติยังบนแดนสวรรค์แล้ว เมื่อถึงคราวที่ต้องลงมาจุติบนโลกมนุษย์ซึ่งในช่วงนั้นไม่มีศาสนาพุทธแล้วจะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไหมครับ ผมสงสัยครับเพราะพระสกิทาคามีจะต้องเกิดอีกเพียงชาติเดียวน่ะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 พ.ย. 2558 16:00 น.

พระสกทาคามี เมื่อสิ้นชีวิตไปเกิดบนสวรรค์ ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ บนสวรรค์ครับ ท่านรู้หนทางการอบรมปัญญาแล้ว ก็สามารถบรรลุธรรมต่อไปได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 พ.ย. 2558 17:14 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ไม่มีอะไรหลอกปัญญาได้   ผู้ไม่รู้ความจริง ก็มีความประพฤติเป็นไปด้วยความไม่รู้  เพราะถูกอกุศลครอบงำ   พร้อมทั้งมุ่งลาภ สักการะ เป็นต้น  ที่บอกว่าไปพบพระพุทธเจ้าที่นั้น ที่นี่   นั่น คือ  การโกหกโดยประการทั้งปวง  เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์     คำพูดดังกล่าวหลอกผู้ไม่มีปัญญาได้  แต่ไม่สามารถหลอกผู้ที่มีปัญญาเข้าใจความจริงได้เลย 
  ดังนั้น เมื่อได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  ก็จะมั่นคงในความจริง ในความถูกต้อง ไม่เอนเอียงหรือไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของพระธรรม   จึงสำคัญที่การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆ   เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว เป็นประโยชน์ตนเอง และยังสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นเข้าใจตามไปด้วย  ครับ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
phuttha
phuttha
วันที่ 25 พ.ย. 2558 12:37 น.

แล้วอย่างคำดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะครับที่พระทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตล่ะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
phuttha
phuttha
วันที่ 25 พ.ย. 2558 12:40 น.

ขอท่านอาจารย์อธิบายด้วยครับและขอนอบน้อมแด่องค์พระสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ทำให้บุคคลที่ตามืดบอดได้มองเห็นสัจจธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 พ.ย. 2558 15:51 น.
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 5 โดย phuttha

แล้วอย่างคำดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะครับที่พระทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตล่ะครับ

ขอเชิญคลิกอ่านที่กระทู้นี้ ครับ__ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ