เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ รพ. พระมงกุฏเกล้า 5 ธ.ค.2557
 
paderm
paderm
วันที่  5 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25871
อ่าน  1,538

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ รพ. พระมงกุฏเกล้า  5 ธ.ค. 2557

@ ลืมอะไรไหมคะ  หรือ ลืมที่จะฟังพระธรรม ลืมที่จะศึกษาพระธรรม ลืมที่จะสนทนาธรรม

@ ธรรมไม่ใช่เพื่อสวด แต่เพื่อเข้าใจ

@ วัตถุทางพระพุทธศาสนาเจริญ ไม่สำคัญ เท่าปัญญา เพราะ ปัญญาไม่นำมาซึ่งทุกข์

@ มงคลจริงๆ คือ คุณความดี ไม่นำมาซึ่งทุกข์

@ พระสูตรต่างๆ ไม่ใช่เพื่อสวด แต่ให้เข้าใจพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละคำ

@ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป และก็จากไปด้วยความเข้าใจผิดว่าเป้นเรา  แท้ที่จริงแม้ขณะมี

ชีวิตอยู่ ก็ไม่มีเรา แม้จากไป ก็ไม่มีเรา ไม่มีใคร มีแต่ธรรมแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้น

@ ถามว่า ฟังทำไม  ตอบสั้นๆ ว่าฟังเพื่อเข้าใจ

@ ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง แต่ฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าทรงแสดง ก็

ไม่ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

@ พื้นฐานพระอภิธรรม คือ สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้

@ คำใดเป็นคำของพระพุทธเจ้า คำนั้นจะต้องกล่าวในสิ่งที่มีจริง

 @ สภาพธรรมมีเมื่อปรากฏ ปรากฏเพราะมีจริง

@ ธรรมปรากฏก็จริง แต่ ปรากฏกับความไม่รู้

@ เห็นดอกไม้ เห็นเก้าอี้ แต่ลืมว่าเห็น เป็นเห็น

@ ขณะที่หลับสนิท เอาอะไรไปวางในลิ้นก็ไม่รู้รส เพราะ จิตรู้รสไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น

@ ผี สวรรค์ นรก ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ผีมีก็เพราะคิด 

แม้รูปร่างสัณฐานจะต่างกัน แต่ก็ไม่พ้นจากความคิดนึก

@ เตียงสั่น บางคนคิดว่าแผ่นดินไหว ก็ไม่กลัวผี แต่คิดว่าเป็นผี ก็กลัว เพราะฉะนั้น สุขทุกข์

ทั้งหมดอยู่ที่คิด

@ ขณะที่เห็น เพียงเห็น ไม่เดือดร้อน เกิดขึ้นและดับไป แต่หลังจากเห็น อกุศลเกิด

เดือดร้อนทันที เพราะ ความไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรม 

รายละเอียด ภาพบรรยากาศครบถ้วน รอชมได้จาก พี่วันชัย ภู่งาม ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

   

  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
isme404
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ch.
ch.
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
dawhan
dawhan
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอขอบคุณและอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปวีร์
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pulit
pulit
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
napachant
napachant
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
siraya
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ  ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
kullawat
วันที่ 11 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
raynu.p
วันที่ 11 ธ.ค. 2557

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ