Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครพนม 16-17 ธ.ค.57
 
paderm
paderm
วันที่  17 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25915
อ่าน  1,146

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครพนม 

16-17 ธ.ค.57

@ ฟังคำอะไรก็ไม่รู้ ปฏิบัติ ฟังตามๆ กันมา ถ้าไม่ฟัง ไม่ศึกษา ไม่ชื่อว่า สาวก ค่ะ

@ อุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ที่นั่งใกล้พระพุทธศาสนา ถ้าไม่ฟังพระธรรม จะใกล้

พระพุทธศาสนาได้ไหมคะ สมัยพุทธกาาล ก็เข้าไปใกล้ คือ ไปฟังพระธรรมจาก

พระพุทธเจ้า 

@ ตื่นเต้นไหมคะ ชวนกันไปทำวิปัสสนา แล้ว วิปัสสนาคืออะไร คะ ถ้าไม่ฟังให้เข้าใจ

จะทำได้ไหม เพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระพุทะเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจ ไม่ใช่ให้ทำ เพราะ

ฉะนั้น อุบาสก อุบาสิกาเป็นใคร เป็นหรือเปล่า เป็นสาวกหรือเปล่า หรือเขาว่าเราเป็นก็

เป็น ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ จะเป็นได้หม คะ

@ ความเข้าใจต้องไปใส่สีขาวหรือเปล่า หรือ ใส่สีอะไรก็เข้าใจได้ไหม คะ

@ สีขาวไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์ ความเข้าใจธรรมต่างหากที่ทำให้บริสุทธิ์ เพราะ

ฉะนั้น ถ้าเราไม่ฟังพระธรรม เราหลงผิดหรือเปล่า หรือ จะทิ้ง หลงผิดไปเรื่อยๆ มี

ค่าอะไรคะ ที่จะหลงผิดไปเรื่อยๆ เก็บขยะสิ่งไม่ดีไปเรื่อยๆ ค่ะ

@ ขอพร อยากได้พร ให้ทำความดี ให้ฟังธรรม เป็นพรแล้ว ค่ะ

@ ผู้ใหญ่ให้พร ให้ว่ามีความสุข ความเจริญ ให้ได้หรือคะ จะได้ตามพรหรือ คะ

นอกจากทำความดี

@ คิดว่ามีเรื่องเยอะมากๆ เรื่องคนนั้นคนนี้ เต็มไปหมด แท้ที่จริง ก็มีแต่สภาพธรรม

เท่านั้น  ไม่มีอย่างอื่นเลย  มีเห็น ได้ยิน คิดนึกธรรมไม่พ้นจากชีวิตประจำวัน เพียง

แต่ละหนึ่งขณะ

@ เราเรียนวิชาการต่างๆ มากมาย แต่ ไม่ใช่วิชาที่รู้ความจริงในขณะนี้

@ จะเข้าใจพระธรรมหาได้จากไหน จากทรัพย์สมบัติหรือคะ หรือ จากการศึกษา

พระธรรม

@ เงินทอง ไม่สามารถซื้อหาได้เลย แต่ ปัญญาที่ได้แล้วเป็นอริยทรัพย์ เพราะ

ไม่มีใครเอาปัญญาไปได้ ด้วยเหตุนี้ ในบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลก ปัญญาประเสริฐ

ที่สุด

@ เมื่อไหร่เห็นธรรม เมื่อนั้นเข้าใจคำว่า ไม่มีเราจริงๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

 แม้คำสั้นว่าไม่มีเราก็ลึกซึ้งและทวนกระแสความเข้าใจ เพราะยึดถือว่ามีเราเสมอ

@ ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า เหมือนที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

@ สังสารวัฏฏ์มืดสนิท ไม่รู้เลยว่าจะไปไหน และ มาอย่างไร  และ จะรู้ว่าชาติก่อนจะ

ทำอะไรบ้าง ก็คือ เดี๋ยวนี้ เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรม  เป็น

บุญจริงๆ ค่ะ ที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ประเสริฐ

@ ยุคสับสน ยุคงมงาย เพราะ ไม่รู้ความจริง ไปไหว้ต้นกล้วย ไหว้ต่างๆ ก็ไม่มี

@ ถ้าอยู่ท่ามกลางคนชั่วเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางกา  ก็ขอเป็นคนดีใน

ท่ามกลางคนชั่ว เหมือนอยู่ในฝูงกา ที่เป็นหงส์อยู่ในนั้น

@ ประเทศใดก็ตาม เมืองใดก็ตาม ครอบครัวใดก็ตาม ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก เห็นถูก

ก็ไม่พ้นจากภัย คือ กิเลสได้

@ คนอื่นพึ่งไมได้ ถ้าไม่ใช่คำจริง ความจริง นอกจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดง เพราะ คนอื่นไม่ได้ตรัสรู้ นอกจากพระพุทธเจ้า

@ คำที่ฟังแล้วมีค่ามาก  จึงมีการกล่าว นึกถึงบ่อยๆ ที่เรียกว่า สาธยาย

@ ไม่ใช่ให้รู้ทันที ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แต่ค่อยๆ ศึกษาไป ค่อยๆ เข้าใจที

ละน้อย ตามกำลังของปัญญา

@ ไม่ใช่เพียงฟัง แต่ ค่อยๆ เข้าใจมากขึ้น เข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเห็นพระคุณเพิ่ม

มากขึ้นเท่านั้น

@ อยู่กลางเกาะ มีเงินเยอะแยะ อาหารก็ไม่มี  ดีใจไหมคะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรา

ต้องการ คืออะไรคะ เป็นความสุข แต่ความสุข ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไป สาระ

อยู่ที่ไหน

@ สิ่งที่แสวงหาทุกอย่าง แค่ ความรู้สึกสุขเท่านั้น หามาแทบตาย ขณะที่ปวดท้อง

ขึ้นมา ทุกข์แล้วใช่ไหม คะ เพราะฉะนั้น ทุกข์ทั้งนั้นเลย ค่ะ

@ แขน ขาขาดได้ไหม ใครทำให้คะ ไม่มีเลย แรงกรรม สามารถจะเกิดอะไรที่ไหน

ก็ได้ ค่ะ แม้เห็นขณะนี้ ไม่บอก ไม่รู้เลยค่ะ เพราะ แรงกรรมทำให้เห็น ได้ยินก็เช่นกัน

เพราะ กรรมทำให้ได้ยินและเป็นธรรมชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เรา แต่เพราะไม่รู้ จึงเป็นเรา 

@ ที่เดือดร้อนเพราะยึดถือว่าเป้นเรา เขาว่าเรา เดือดร้อนไหมคะ เขาชมเรา หวั่นไหว

ไหม คะ

@ สันติสุข คือ ความสงบอย่างยิ่ง คือ การไม่เกิดอีกเลย 

ภาพอันสวยงาม และ คำบรรยายที่ไพเราะเพิ่มเติม  พี่วันชัย ภู่งาม

จะเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 17:05 น.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 17:07 น.

 

                  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 18:13 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ladawal
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 18:20 น.

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 20:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 21:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 21:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 02:09 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เองๆๆ พระธรรมที่ได้ทรงแสดง บรรยายและขยายความโดยท่านผู้รู้เช่น

ท่านอาจารย์ทุกท่านของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยิ่งฟัง ก็เข้าใจ

ขึ้นๆ ทีละเล็กละน้อย ซึ่งเป็นจริง จึงขาดการฟังไม่ได้ ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจ

ของตน กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 06:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 10:07 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 11:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Boonyavee
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 11:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 15:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 18:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 00:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
raynu.p
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 14:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
raynu.p
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 14:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pamali
วันที่ 22 ธ.ค. 2557 10:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558 16:01 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558 21:17 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ