เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครพนม 16-17 ธ.ค.57
 
paderm
paderm
วันที่  17 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25915
อ่าน  1,483

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครพนม 

16-17 ธ.ค.57

@ ฟังคำอะไรก็ไม่รู้ ปฏิบัติ ฟังตามๆ กันมา ถ้าไม่ฟัง ไม่ศึกษา ไม่ชื่อว่า สาวก ค่ะ

@ อุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ที่นั่งใกล้พระพุทธศาสนา ถ้าไม่ฟังพระธรรม จะใกล้

พระพุทธศาสนาได้ไหมคะ สมัยพุทธกาาล ก็เข้าไปใกล้ คือ ไปฟังพระธรรมจาก

พระพุทธเจ้า 

@ ตื่นเต้นไหมคะ ชวนกันไปทำวิปัสสนา แล้ว วิปัสสนาคืออะไร คะ ถ้าไม่ฟังให้เข้าใจ

จะทำได้ไหม เพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระพุทะเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจ ไม่ใช่ให้ทำ เพราะ

ฉะนั้น อุบาสก อุบาสิกาเป็นใคร เป็นหรือเปล่า เป็นสาวกหรือเปล่า หรือเขาว่าเราเป็นก็

เป็น ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ จะเป็นได้หม คะ

@ ความเข้าใจต้องไปใส่สีขาวหรือเปล่า หรือ ใส่สีอะไรก็เข้าใจได้ไหม คะ

@ สีขาวไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์ ความเข้าใจธรรมต่างหากที่ทำให้บริสุทธิ์ เพราะ

ฉะนั้น ถ้าเราไม่ฟังพระธรรม เราหลงผิดหรือเปล่า หรือ จะทิ้ง หลงผิดไปเรื่อยๆ มี

ค่าอะไรคะ ที่จะหลงผิดไปเรื่อยๆ เก็บขยะสิ่งไม่ดีไปเรื่อยๆ ค่ะ

@ ขอพร อยากได้พร ให้ทำความดี ให้ฟังธรรม เป็นพรแล้ว ค่ะ

@ ผู้ใหญ่ให้พร ให้ว่ามีความสุข ความเจริญ ให้ได้หรือคะ จะได้ตามพรหรือ คะ

นอกจากทำความดี

@ คิดว่ามีเรื่องเยอะมากๆ เรื่องคนนั้นคนนี้ เต็มไปหมด แท้ที่จริง ก็มีแต่สภาพธรรม

เท่านั้น  ไม่มีอย่างอื่นเลย  มีเห็น ได้ยิน คิดนึกธรรมไม่พ้นจากชีวิตประจำวัน เพียง

แต่ละหนึ่งขณะ

@ เราเรียนวิชาการต่างๆ มากมาย แต่ ไม่ใช่วิชาที่รู้ความจริงในขณะนี้

@ จะเข้าใจพระธรรมหาได้จากไหน จากทรัพย์สมบัติหรือคะ หรือ จากการศึกษา

พระธรรม

@ เงินทอง ไม่สามารถซื้อหาได้เลย แต่ ปัญญาที่ได้แล้วเป็นอริยทรัพย์ เพราะ

ไม่มีใครเอาปัญญาไปได้ ด้วยเหตุนี้ ในบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลก ปัญญาประเสริฐ

ที่สุด

@ เมื่อไหร่เห็นธรรม เมื่อนั้นเข้าใจคำว่า ไม่มีเราจริงๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

 แม้คำสั้นว่าไม่มีเราก็ลึกซึ้งและทวนกระแสความเข้าใจ เพราะยึดถือว่ามีเราเสมอ

@ ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า เหมือนที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

@ สังสารวัฏฏ์มืดสนิท ไม่รู้เลยว่าจะไปไหน และ มาอย่างไร  และ จะรู้ว่าชาติก่อนจะ

ทำอะไรบ้าง ก็คือ เดี๋ยวนี้ เป็นชาติก่อนของชาติหน้า ที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรม  เป็น

บุญจริงๆ ค่ะ ที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ประเสริฐ

@ ยุคสับสน ยุคงมงาย เพราะ ไม่รู้ความจริง ไปไหว้ต้นกล้วย ไหว้ต่างๆ ก็ไม่มี

@ ถ้าอยู่ท่ามกลางคนชั่วเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางกา  ก็ขอเป็นคนดีใน

ท่ามกลางคนชั่ว เหมือนอยู่ในฝูงกา ที่เป็นหงส์อยู่ในนั้น

@ ประเทศใดก็ตาม เมืองใดก็ตาม ครอบครัวใดก็ตาม ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก เห็นถูก

ก็ไม่พ้นจากภัย คือ กิเลสได้

@ คนอื่นพึ่งไมได้ ถ้าไม่ใช่คำจริง ความจริง นอกจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดง เพราะ คนอื่นไม่ได้ตรัสรู้ นอกจากพระพุทธเจ้า

@ คำที่ฟังแล้วมีค่ามาก  จึงมีการกล่าว นึกถึงบ่อยๆ ที่เรียกว่า สาธยาย

@ ไม่ใช่ให้รู้ทันที ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แต่ค่อยๆ ศึกษาไป ค่อยๆ เข้าใจที

ละน้อย ตามกำลังของปัญญา

@ ไม่ใช่เพียงฟัง แต่ ค่อยๆ เข้าใจมากขึ้น เข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเห็นพระคุณเพิ่ม

มากขึ้นเท่านั้น

@ อยู่กลางเกาะ มีเงินเยอะแยะ อาหารก็ไม่มี  ดีใจไหมคะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรา

ต้องการ คืออะไรคะ เป็นความสุข แต่ความสุข ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไป สาระ

อยู่ที่ไหน

@ สิ่งที่แสวงหาทุกอย่าง แค่ ความรู้สึกสุขเท่านั้น หามาแทบตาย ขณะที่ปวดท้อง

ขึ้นมา ทุกข์แล้วใช่ไหม คะ เพราะฉะนั้น ทุกข์ทั้งนั้นเลย ค่ะ

@ แขน ขาขาดได้ไหม ใครทำให้คะ ไม่มีเลย แรงกรรม สามารถจะเกิดอะไรที่ไหน

ก็ได้ ค่ะ แม้เห็นขณะนี้ ไม่บอก ไม่รู้เลยค่ะ เพราะ แรงกรรมทำให้เห็น ได้ยินก็เช่นกัน

เพราะ กรรมทำให้ได้ยินและเป็นธรรมชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เรา แต่เพราะไม่รู้ จึงเป็นเรา 

@ ที่เดือดร้อนเพราะยึดถือว่าเป้นเรา เขาว่าเรา เดือดร้อนไหมคะ เขาชมเรา หวั่นไหว

ไหม คะ

@ สันติสุข คือ ความสงบอย่างยิ่ง คือ การไม่เกิดอีกเลย 

ภาพอันสวยงาม และ คำบรรยายที่ไพเราะเพิ่มเติม  พี่วันชัย ภู่งาม

จะเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ladawal
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เองๆ ๆ พระธรรมที่ได้ทรงแสดง บรรยายและขยายความโดยท่านผู้รู้เช่น

ท่านอาจารย์ทุกท่านของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยิ่งฟัง ก็เข้าใจ

ขึ้นๆ ทีละเล็กละน้อย ซึ่งเป็นจริง จึงขาดการฟังไม่ได้ ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจ

ของตน กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Boonyavee
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
raynu.p
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
raynu.p
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pamali
วันที่ 22 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ