ถอดคำบรรยายธรรม 04578 นี่ คือ ความเป็นอนัตตา (03.56 น.)
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25450
อ่าน  842

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส 
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ถอดคำบรรยายธรรม  04578  นี่  คือ
ความเป็นอนัตตา  (03.56 น.)

บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

กราบเท้า บูชา พระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ด้วยความเคารพยิ่ง

เรียนขอ ถอดคำบรรยายธรรม ของ
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการ 
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

จากไฟล์ เสียง ของ > บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

(อะไรที่ไม่ถูกต้องในข้อความเหล่านี้ 
ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ)

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สำหรับกุศลทุกประการของทุกๆท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก
ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

ขึ้น  ๘  ค่ำ  เดือน  ๑๐  ปีมะเมีย

จันทร์  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗  ---  2014-9-1

04578  นี่  คือ ความเป็นอนัตตา  (03.56 น.)

บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

//www.dhammahome.com/audio/topic/4578

ค่ะ  ไม่มีกฏเกณฑ์นะคะ  / แต่ว่า  ที่ถาม  นี่ค่ะ   เพื่อที่จะ ”เข้าใจ” ว่า ธรรมะ  -เป็นอนัตตา  / หรือว่า   -เป็นอัตตา ชีวิตจริงๆ  นี่นะคะ  -เป็นธรรมะ /  และ  ธรรมะ  ก็-เป็นอนัตตา  ด้วย   แต่เพราะ  “การไม่รู้-ความจริง”  นะคะ /   ไม่เห็น - “ความเป็นอนัตตา” 

 

ในขณะ  ที่บอกว่า  เป็นทุกข์มาก   นะคะ / แล้วก็  จะไม่ทำอะไร   หรือว่า  จะให้ทำอะไร / สองอย่าง  ใช่ไหมคะ / ขณะที่  เป็นทุกข์มาก   -เมื่อไหร่คะ   -เมื่อทุกข์-เกิดแล้ว ถ้าทุกข์ยังไม่เกิด   จะบอกว่า เป็นทุกข์มาก   ได้ไหม /  ไม่ได้  ทุกข์ที่เกิด  แล้วดับ / มี  อย่างอื่น  เกิดต่อ  หรือเปล่า /  นี่คือ   “ความเป็นอนัตตา” 

ถ้าเราจะพูดอย่างชาวโลก  นะคะ  ว่า   ให้ทำอย่างนั้น   ให้ทำอย่างนี้ แต่  ไม่เห็น  “ความเป็นอนัตตา  ของธรรมะ” 

เพราะฉะนั้น  “การฟังธรรมะ”  เนี่ยค่ะ  จะต่างกับ  “การที่เราคิด”  ว่า เราจะต้อง  ทำ  อย่างนั้น  อย่างนี้   เพื่อแก้ไข

เพื่อนโศกเศร้าร้องไห้   เราก็จะต้องปลอบเขา   หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ  ไม่มีใครห้าม  ที่จะให้  จิต-ที่ได้สะสมมาเนี่ย   คิดอย่างไร   ทำอย่างไร 

แต่ให้รู้   สภาพธรรมะนั้น  -เกิดแล้ว  -เป็นอย่างนั้น  / ไม่ใช่ว่า   เรา-ไปทำให้-เกิด  อย่าง  คนที่เป็นทุกข์   บอกว่า  ทุกข์มาก  นะคะ / ทุกข์นั้น   เกิดแล้ว   ถึงได้กล่าว  / และ  รู้ว่า   ลักษณะนั้น   เป็นทุกข์-มาก /  และ  ทุกข์นั้น  ก็ดับแล้ว  อะไร  เกิดต่อ / กลาย-“เป็นเรา”ไปอีกแล้วค่ะ  

-  จะต้อง  ทำอะไร  กับทุกข์   โดยที่  ไม่รู้ว่า  / ขณะนั้น  ทุกข์เกิด   สืบต่อ  เพราะเหตุปัจจัย /

แม้-“คิด”     ก็  ไม่ใช่เรา   /  เพราะฉะนั้น  การฟังธรรมะทั้งหมด”  นะคะ   “เพื่อให้  มี ความเห็นถูก”  จนกระทั่ง  สามารถ  ที่จะ  ประจักษ์ - ความจริง  ว่า  “ไม่ใช่เรา”  เลย   -  สักอย่างเดียว 

คิด”  ที่ / จะช่วย   ก็-“ไม่ใช่เรา”   /  จะไม่ช่วย  ก็-“ไม่ใช่เรา”   จะ  หา วิธีใดๆ   ทั้งหมด  / ขณะนั้น   ก็เป็น  สภาพของธรรมะ /  แล้วแต่ว่า   เป็นกุศล   หรือ   เป็นอกุศล 

 

แต่  มี   ปัจจัย   ที่จะเกิด   เป็นอย่างนั้น  -  ก็เป็นอย่างนั้น ให้  รู้  “ความจริง”  ว่า   “เป็นอนัตตา”....... “ไม่ใช่เรา”  ไม่ใช่   ให้ส่งเสริมว่า   เมื่อเป็นอย่างนี้    ก็  มีตัวตน   นะคะ

ที่   ควรจะทำอย่างนี้    ไม่ควรที่จะทำอย่างนี้  แต่  “ไม่มี-ความเห็นถูก”  ว่า    “ขณะนั้น-เป็นธรรมะ”  การฟังธรรมะ   เพื่อเข้าใจ  ให้ถูกต้อง  ว่า   “เป็นธรรมะ” 

 

เพราะฉะนั้น  จะ   มี  การกระทำใดๆ  ในวันหนึ่ง  นะคะ / ทั้งหมด – เป็นธรรมะ – แต่ละอย่าง” /

ซึ่ง  เกิดขึ้น   เป็นไป  เพราะเหตุปัจจัย  / แม้ ความคิด ค่ะ   แต่ละคน  ก็คิด  ไม่เหมือนกัน 

ก่อนคิด  รู้ไหมคะ  ว่า  จะคิดอย่างนั้น /  เมื่อ(คิด)เกิดแล้ว   จึงรู้เป็นความคิด  เป็นกุศล  เป็นอกุศล / แต่  ต้องเกิดแล้ว  จึงรู้  ไม่ใช่ว่า  -ไปทำให้เกิดเป็นกุศล   -ไปทำให้เกิดเป็นอกุศลได้ 

 

ไม่มี-ขณะใดเลย  นะคะ   ที่จะ   ขาด -  ธรรมะ /  เพราะเหตุว่า  มี  ปัจจัย ที่  จะให้ / ธรรมะ  เกิด  สืบต่อ  อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิด-จนตาย  เนี่ยค่ะ   /  ลองหา  ขณะ-ซึ่ง  ไม่มีธรรมะ /  ที่เกิด    

จึง  “ เป็นธรรมะ – แต่ละ  ลักษณะ 

 

แต่  เพราะความไม่รู้  นะคะ  - ไม่ว่า-ธรรมะประเภทใด-เกิด   ก็  มี - ความเป็นตัวตน    เพราะ  ความไม่รู้  เนี่ยค่ะ  / คิดว่า  จะทำ    ให้-เป็นอย่างนั้น    ให้-เป็นอย่างนี้ 

 

แต่  ตาม  ความเป็นจริง  นะคะ   การฟังธรรมะ  เพื่อให้  มี  ความเข้าใจ – ที่มั่นคง  ว่า แม้ ”คิด” -ก็เป็นธรรมะ  -ไม่ใช่เรา  /

 

เพราะว่า   ความคิด – ก็หลากหลาย   ต่างกันด้วย วันนี้   คิดอย่างนี้ / พอฟังเหตุฟังผล   คิดอีกอย่างหนึ่ง   ตามปัจจัยที่มีความเข้าใจใน-สิ่งที่ได้ยินได้ฟัง  หรือว่า  มีความเห็นผิดใน-สิ่งที่ได้ยินได้ฟัง 

ต้องการที่จะ  เข้าใจ  ว่า  เป็นธรรมะ   หรือว่าต้องการที่จะ   เป็นเรา  ที่  จะทำอย่างนั้น   จะทำอย่างนี้ ค่ะ    ก็ – เป็นธรรมะ”     ที่- “ คิด “   ค่ะ 

 

เพราะว่า  มีเห็น  มีได้ยิน  มีได้กลิ่น  มีลิ้มรส  มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  และมีคิดนึก ในสังสารวัฏ........ก็มีอย่างนี้.........เท่านี้เอง

..........................................................

ถอดคำบรรยายธรรม โดย ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

……………………………………………

<ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้>

 

with Ajarn Sujin Boriharnwanakhet

02-4680239 Dhamma Study And Support Foundation

แสดงธรรม โดย ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

<ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้><ธัมมะคือขณะนี้>  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
danai2523
วันที่ 3 ก.ย. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปวีร์
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pulit
pulit
วันที่ 5 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
napachant
napachant
วันที่ 5 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chaithep
วันที่ 14 พ.ย. 2557

อนัตตาคือ ทุกขณะ ว่างจากตัวตน ว่างจากของตน

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
วันที่ 16 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
raynu.p
วันที่ 20 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สิริพรรณ
วันที่ 18 ก.ค. 2558

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ที่เคารพอย่างสูง

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณใหญ่ราชบุรี และผู้ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

     คำจริงจากผู้มีปัญญาเท่านั้นที่ควรฟัง  มีเห็น  มีได้ยิน  มีได้กลิ่น  มีลิ้มรส  มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  และมีคิดนึก  ในสังสารวัฏ........ก็มีอย่างนี้.........เท่านี้เอง (ขอถามตัวเองต่อไปว่า แล้วติดอะไรคะ ติดความไม่รู้ ถ้าไม่ฟังพระธรรม)

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
yanong89
yanong89
วันที่ 3 ก.ย. 2559

อนุโมทนาสาธุคะ  พี่ใหญ่  ใจดีเสมอมา

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ประสาน
วันที่ 10 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ