เคารพในธรรม ไม่ว่าอยู่ในบุคคลใด ชายหรือหญิง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  3 ก.ย. 2557
หมายเลข  25454
อ่าน  472

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

    แต่ละขณะผ่านไปด้วยความไม่รู้ จึงเห็นได้ว่า ชีวิตแต่ละวันผ่านไปมีแต่อกุศล และก็สะสมเพิ่มพูน อกุศล ต่อไป      การดับกิเลสจึงไม่ใช่จะดับได้โดยง่ายเลย หากไม่ได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อน ฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้   เพราะไม่รู้ความจริง จึงหลงยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน    ทุกข์สุข จึงตามมา กิเลสก็เพิ่มขึ้น  ชีวิตแต่ละวันกุศลก็เกิดน้อยมาก และสิ่งที่ต้องอบรมเจริญปัญญาเพื่อดับความเห็นผิดที่ยึดสภาพธรรมว่าเป็นเราก่อน ไม่ใช่คิดที่จะไปดับโลภะก่อนโดยไม่มีความเข้าใจให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้   ผู้เคารพความจริง ย่อมรู้ว่า ใครกล่าวความจริง ควรฟัง ขอให้ท่านนั้นได้กล่าว คำจริงให้ได้เข้าใจ   เพราะเหตุว่า ธรรม นั้น ลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจได้  เพราะฉะนั้นควรเคารพในพระธรรม ไม่ว่าอยู่ในบุคคลใด ชายหรือหญิง บุคคลใดกล่าวคำจริงเพื่อให้ความเข้าใจ   ก็ควรนอมรับฟัง ด้วยความเคารพในธรรม เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ ค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเราก่อนที่จะละกิเลสอื่นๆ

 

 

     เพราะ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา  ก็คิดธรรมเอาเอง อภิเษกตนเอง ว่าให้มีสติรู้แข็ง  ให้มีสติรู้โกรธ...  โดยไม่เข้าใจว่าธรรมคืออะไร    เพราะความเห็นผิดจึงนำไปสู่ข้อปฏิบัติผิด ซึ่งไม่สามารถนำไปสู่การรู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้เลย    แต่สติเกิดได้ด้วยการอบรมเจริญปัญญา   ค่อยๆ เข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมเพื่อถ่ายถอนความเป็นเรา ความเป็นสัตว์ บุคคลออกจากสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดไป เมื่อความเข้าใจมั่นคงขึ้น   เป็นเหตุปัจจัยให้ สติเกิดระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ ตามปกติ ตามความเป็นจริง สติไม่สามารถเกิดได้ด้วยความต้องการของใครได้  เพราะสติเป็นอนัตตา

...     กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
danai2523
วันที่ 4 ก.ย. 2557

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ