ธรรมะเปลี่ยนชีวิต
 
chatchai.k
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25448
อ่าน  1,771

พระธรรมสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไร ขอเชิญท่านวิทยากรและทุกท่านร่วมสนทนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต

     ชีวิต แท้ที่จริง คือ สภาพธรรมที่มีจริงที่เป็น จิต เจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นไป ซึ่งเมื่อเกิดมามีชีวิต ก็มีชีวิตที่เป็นไปกับกิเลส เป็นไปกับความไม่รู้ ความติดข้อง   ไม่รู้ ว่ากำลังไม่รู้  เพราะฉะนั้น ชีวิตก็มากไปด้วยความไม่รู้ และกิเลส ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

     เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น ทรงแสดงพระธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้สัตว์โลกได้เกิดปัญญาความเห็นถูก  เพราะฉะนั้น  เมื่อชีวิตได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม, พระธรรม หรือ ธรรมะเปลี่ยนชีวิต จากที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ว่ามีแต่ธรรม ไม่ใช่เรา ก็ค่อย ๆ รู้ความจริงขึ้น ตามกำลังของปัญญา เพราะฉะนั้น ธรรมะเปลี่ยนชีวิต จึงไม่ใช่จะเปลี่ยนจากคนที่มากไปด้วยกิเลส มากไปด้วยอกุศล เปลี่ยนเป็นไม่มีกิเลส หรือ กิเลสเบาบาง กายวาจาดีพร้อมเป็นไปไม่ได้เลย เพราะสะสมกิเลส  สะสมอวิชชา  ความไม่รู้มามาก   แต่ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ให้ค่อย  ๆ  รู้ความจริง เปลี่ยนชีวิตจากที่ไม่รู้ เกิดปัญญาความเห็นถูกเพิ่มขึ้น

     ธรรมะเปลี่ยนชีวิตให้สนใจในความจริง  สนใจในสิ่งที่เป็นสาระมากขึ้น  นั่นคือ การอบรมปัญญา ศึกษาพระธรรม ค่อย ๆ เปลี่ยนชีวิตจากมากไปด้วยอกุศล  ค่อย ๆ เกิดกุศลจิตในชีวิตประจำวันอันเกิดจากความเห็นถูก เกิดจากความเข้าใจความจริง และที่สำคัญที่สุด ธรรมะเปลี่ยนชีวิตให้เข้าใจความจริงในหนทางการดับกิเลส ที่เข้าใจถูกว่า เป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา แม้แต่อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นธรรม  จากที่ไม่เคยรู้ความจริงเลย ว่าเป็นแต่เพียงธรรม  มีแต่เราดี  เราไม่ดี  คนนั้นดี  คนนั้นไม่ดี ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนชีวิต คือ เปลี่ยนจิตใจให้รู้ความจริงว่ามีแต่ธรรมที่ดี ธรรมที่ชั่ว ไม่ใช่เรา และเกิดขึ้น และดับไปไม่เหลือเลย

     ธรรมะเปลี่ยนชีวิต เพราะเข้าใจชีวิตว่าเป็นแต่เพียงธรรม เปลี่ยนจากที่ไม่เคยรู้  ค่อย ๆ รู้ขึ้น ค่อย ๆ ละอวิชชา กิเลส ตามลำดับ อันเกิดจากการฟัง ศึกษาพระธรรม  เป็นสำคัญ นี่คือ อรรถะ ความหมาย ของ ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครับ 

ขอเชิญฟังคำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ได้ในเรื่องนี้  ครับ

พระธรรมเปลี่ยนชีวิต

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ที่ได้ยินได้ฟังนี้เอง  จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ฟังได้ ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว อย่างน้อยที่สุด  ก็เปลี่ยนจากความไม่รู้อะไรเลยเป็นรู้ขึ้น  และถ้าได้ศึกษาพระธรรมต่อไป สะสมความเข้าใจยิ่งขึ้น กุศลประการอื่น  ก็จะเพิ่มพูนขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน แล้วจะเปรียบเทียบได้จริง ๆ ว่า   พระธรรมเปลี่ยนจากกุศลซึ่งเคยมีมาก ให้ลดน้อยลง แล้วก็เพิ่มพูนทางฝ่ายกุศลขึ้น

     ทั้งหมดทั้งปวงนั้น ต้องอาศัยความไม่ประมาทนั่นเอง กล่าวคือ ไม่ประมาทว่ารู้แล้ว  ไม่ประมาทว่ามีกุศลมากแล้ว หรือ ไม่ประมาทว่าตนเองมีกิเลสเบาบางแล้ว     เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีกิเลส   ก็จะต้องฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญา  เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ต่อไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนให้ไม่มีปัญญา ให้มีปัญญา เปลี่ยนจากอกุศล ก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้น ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 2 ก.ย. 2557

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
มกร
มกร
วันที่ 2 ก.ย. 2557

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ประสาน
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 3 ก.ย. 2557

และอย่าแค่เป็นเพียงแค่บ่นเพ้อธรรมค่ะ

อนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
jutamas
วันที่ 3 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ก.ย. 2557

    พระธรรมสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไร    เปลี่ยนจากชีวิตที่อยู่ในโลกของสมมุติด้วยความไม่รู้  มาสู่โลกตามความเป็นจริงด้วยการค่อยๆ เข้าใจพระธรรม   ค่อยๆ เข้าใจว่า แท้จริงชีวิต ก็เป็นเพียง จิต เจตสิก และรูป ที่เกิดขึ้นและดับไป เพราะเหตุปัจจัย  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้     หากไม่มีพระธรรมชีวิตอยู่ไปวันๆ ด้วยความไม่รู้ จึงยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ เป็นบุคคล   แล้วก็ติดข้อง  เพลิดเพลินไปวันๆ สะสมแต่อกุศล แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง   เห็นโทษของอกุศลว่าให้ผลเป็นความทุกข์   เห็นคุณของพระธรรมที่สามารถนำไปสู่การค่อยๆ รู้ความจริง และดับกืเลสได้จริงสักวันหนึ่ง       พระธรรมทำให้เป็นผู้ประมาทน้อยลง เพราะเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้น กุศลธรรมก็ค่อยๆ เจริญขึ้นตามกำลังของปัญญา

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ...

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ก.ย. 2557

เปลี่ยนจากไม่รู้ความจริง เป็นค่อย ๆ รู้ถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจไปเรื่อย ๆ ค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
มกร
มกร
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 4 ก.ย. 2557

ค่อยๆเปลี่ยนจากความไม่รู้ ความเข้าใจผิด เป็นเริ่มเข้าใจบ้างทีละเล็กทีละน้อยจริงๆ

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
napachant
napachant
วันที่ 5 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ