พระบอกหวย เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมไหมครับ
 
water
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25444
อ่าน  1,115

กราบนมัสการครับ

วันนี้ผมได้บอกหวยโยมแม่ไป แล้วเขาถามว่า ฝันหรือได้มาจากไหน ผมก็บอกไปว่าไม่ได้มาจากไหน อยากซื้อก็แค่นั้นเอง แบบนี้เป็นการอวดอุตริไหมครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ครับ

     ก่อนอื่นต้องเข้าใจ คำว่า อวดอุตริมนุสธรรม ว่าคืออะไรก่อนครับ อวดอุตริมนุสธรรม  หมายความว่า   อวดคุณที่เหนือมนุษย์  (ฌาน การบรรลุธรรม)  อันไม่มีอยู่  อันไม่เป็นจริง เช่น อวดว่าตนเองได้ฌาน วิโมกข์ สมาบัติ ได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่าง ๆ  ซึ่งในข้อที่เรื่องการปล่อยพลัง ไม่ได้มีเจตนาอวดเรื่อง ฌาน การบรรลุธรรม แต่เป็นการเล่นอย่างนี้ ไม่ใช่การอวดอุตรมนุสธรรม

     ดังนั้น   การบอกหวย ไม่ใช่การอวดฤทธิ์ คุณธรรมที่ไม่มีจริง จึงไม่เป็นการอวดอุตริมนุสธรรม แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับเพศพระภิกษุ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   กราบนมัสการพระคุณเจ้า ครับ

     ไม่เป็นการอวดอุตตริมนุสสธรรม แต่เป็นการไม่ควรเลยที่พระคุณเจ้าจะไปบอกอย่างนั้น  เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส และที่สำคัญพระคุณเจ้าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง และการใช้จ่ายเงินทองก็ไม่ได้ด้วยตามพระวินัย  ความเป็นบรรพชิต จึงเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสจริง ๆ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ก.ย. 2557

พระบอกหวย ผิดอาบัติ เป็นการเลี้ยงชีพไม่ถูกต้อง ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 4 ก.ย. 2557

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ