ธรรมไม่ง่ายและไม่สามารถคิดธรรมเอาเองได้
 
Guest
วันที่  28 ส.ค. 2557
หมายเลข  25415
อ่าน  996

 

      ถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ต้นแล้ว    ไม่มีทางที่จะมีปัญญาเจริญขึ้นในขั้นต่อไปที่เป็นขั้นระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง จนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริง ดับกิเลสตามลำดับขั้น ได้เลย

      ถ้าหากว่าไม่ต้องเรียนปริยัติ ให้ไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา เพื่อที่จะได้รู้ความจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องมีก็ได้  แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรม แล้วทรงแสดงให้ผู้อื่นได้รู้ตามความเป็นจริง ทรงแสดงพระธรรมตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ก็เพื่อประโยชน์ คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง  เพราะธรรมไม่ง่ายและไม่สามารถคิดธรรมเอาเองได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 29 ส.ค. 2557 08:56 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ส.ค. 2557 08:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ