เก็บเล็กผสมน้อย ชั่วโมงพระสูตร วันที่ 15 มีนาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  15 มี.ค. 2557
หมายเลข  24578
อ่าน  1,473

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย ชั่วโมงพระสูตร วันที่ 15 มีนาคม 2557

@ อะไรเกิด เกิดแล้วก็ตาย และ ระหว่างเกิดแล้วก็ตาย ก็กิน กับ นอน และ รักที่สุด คือ

ตัวเอง แล้วเอาไปได้ไหม พ่อแม่ ยังทิ้งไว้ในป่าช้า และ แม้แต่ตัวเอง ก็รัก เหลือเกิน แต่

ก็เอา ร่างกายไปไม่ได้ แต่ สิ่งที่สะสม   ความเข้าใจทีละเล็กน้อย สะสมต่อไปได้ และ เป็น

ประโยชน์ด้วย เพราะฉะนั้น สิ่งทีประเสริฐสูงสุด คือ การสะสมปัญญา ค่ะ

@ มหาภูตรูป ฟังเรื่องรูป ก็ไปสนใจชื่อ ลืมว่าเป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่เรา

@ อภิธรรม ไม่ใช่เพียง การจะไปรู้ชื่อ และ ชื่อ ไม่ได้หมายถึงอภิธรรม แต่ ลักษณะของ

    สภาพธรรมที่กำลังปรากฎ เป็นการแสดงถึงอภิธรรม

@ กำลังรู้แข็ง ไม่ใช่เรา สภาพรู้เป็นสภาพรู้ ไม่ใช่เรา เพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรม และ ละความ

    ยึดถือว่าเป็นเรา ค่ะ

@ การใช้ภาษาเพื่อให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรม ไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ตาม ลักษณะ

    ไม่เปลี่ยนแปลง ค่ะ

@ สิ่งที่มีจริง ต้องมีลักษณะ ถ้าไม่มีลักษณะ จะมีอรรถ ความหมายของสภาพธรรมนั้นหรือ

    เปล่า

@ ศึกษาธรรมเราไม่สับสน พูดถึงเรื่องรูป  เข้าใจว่า สิ่งที่มี ไม่สามารถรู้อะไรได้เลย ไม่ใช่

หมายถึง รูป ที่เราเข้าใจกัน ตามชาวโลก ด้วยเหตุนี้ จึงต้องศึกษา ทั้ง ธรรม และ อรรถะ ค่ะ

@ พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้เข้าใจถูก แม้แต่ คำ แต่ละคำ ให้เข้าใจถูก ทุกๆ คำ

@ ท่านพระสารีบุตร เป็นใคร และ บำเพ็ญบารมีเท่าไหร่  กว่าจะบรรลุธรรม และ เราเป็นใคร

    เพราะฉะนั้น จะต้องฟัง ศึกษาพระธรรม อย่างยาวนาน นับชาติไม่ถ้วน ต่อไป

@ ธาตุ กับ ธรรม หมายถึง สิ่งที่มีจริงเหมือนกัน แม้จะใช้คำต่างกัน 

@ ธรรมไม่ใช่ฟังเฉยๆ ต้องฟังให้เข้าใจ เพื่อที่จะถึงความเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา จริงๆ

@ ขณะนี้เห็นอะไร เห็นดอกไม้ ดอกไม้ แข็งไหม เห็นอะไรคะ เห็น ดอกไม้ แล้ว ความจริง

    คือ อะไร เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฎทางตา แล้ว ดอกไม้แข็งไหม ดอกไม้แข็งไม่ได้ เพราะ

    เห็น แข็งไม่ได้ ค่ะ

@ ไม่ได้ปฏฺิเสธเลยว่า ไม่ให้เห็นเป็นดอกไม้ แต่ ให้เข้าใจว่า ดอกไม้ ไม่ใช่สิ่งที่เห็นจริงๆ

    แต่ ต้องเป็น สี สันวรรณะ ที่เป็น สิ่งที่ปรากฎทางตา เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มี มหาภูตรูป

    ก็ไม่สามารถมี สีสันวรรณะได้เลย ค่ะ

@ เพราะฉะนั้น ฟังพระธรรมไปเรื่อยๆ ที่มีโอกาส ค่ะ เพราะ อยู่ในสังสารวัฏฏ์มานับชาติ

   ไม่ถ้วนแล้ว และ ก็จะไม่มีทางออกจากสังสารวัฏฏ์เลย เดี๋ยวก็ไปแล้ว และ จะไม่มีวัน

   กลับมาเป็นบุคคลนี้อีกเลย ควรที่จะสะสมอะไร นอกจากความดี และ ปัญญา ค่ะ

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 15 มี.ค. 2557

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 มี.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 15 มี.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 มี.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 มี.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 15 มี.ค. 2557

ขออนุโมทนาตะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 16 มี.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 มี.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ