ธรรมะไม่สาธารณะ

 
siwa
วันที่  11 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2454
อ่าน  3,300

เคยได้ยินประโยคว่า ธรรมะไม่สาธารณะ จากผู้ที่ไปสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯ รู้สึกซาบซึ้งอยากให้อธิบายเพิ่มเติมในกระดานสนทนาด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดประกอบด้วยเหตุและผล เป็นไปเพื่อการละคลายอกุศล เพื่อการดับกิเลส เพื่อการไม่เกิดอีก เพื่อความปรารถนาน้อย เพื่อความสันโดษ เพื่อการไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ เพื่อการเลี้ยงง่าย เพื่อการรู้ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ฯ ผู้ที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมที่มีคุณค่ามากนี้ เขาย่อมไม่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมทุกประการ เมื่อมีผู้แนะนำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เขาย่อมไม่เห็นคุณค่า เพราะฉะนั้น พระธรรมคำสอนจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนเท่านั้น ผู้ที่ไม่สะสมบุญมาย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม พระธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าสำหรับเขา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornchai.s
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

พระธรรมไม่สาธารณะกับบุคคลทั่วไป เพราะคนส่วนมากโดยทั่วๆ ไป เป็นผู้ที่ไม่สนใจฟังพระธรรม ไม่สนใจในเรื่องการรักษาศีล ไม่สนใจเรื่องการอบรมเจริญปัญญา สรุปคือ เขาเหล่านั้น ไม่สนใจ ใน ทาน ศีล ภาวนา และ ศีล สมาธิ ปัญญา พระธรรมของพุทธองค์ เป็นสิ่งที่ทวนกระแส (กิเลส) แต่คนทั่วไปย่อมหมุนไปตามกระแส (กิเลส)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 15 ธ.ค. 2549

สาธุ จริงด้วยค่ะ วันก่อนแนะนำเวบบ้านธัมมะให้คนใน MSN ที่เพิ่งคุยกันใหม่ๆ แต่เค้าก็สนใจธรรมะเช่นกัน เค้าก็ได้แต่ถามว่าทำไมต้องเอาแต่ฟังธรรมศึกษาธรรม ทำไมไม่มีปฏิบัติบ้าง แล้วเค้าก็ไม่รับเรื่องอภิธรรมเลยเพราะไม่เห็นประโยชน์ นึกแล้วก็จริงแท้ อยู่ที่การสะสมมาจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 18 ธ.ค. 2549

มีพระสูตรที่กล่าวถึง บุคคลที่เราจะไปสนทนาด้วยแม้พูดถึงสิ่งดีๆ แต่เป็นคำชั่ว สำหรับผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้น ลองอ่านดูครับ จะได้ระวังเมื่อจะไปสนทนาธรรมหรือไปชักชวนคนที่เขาไม่มีบุญที่ได้สะสมมา คือคนไม่มีอุปนิสัย

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

ว่าด้วยพูดดีเป็นชั่วและพูดชั่วเป็นดี [ทุกถาสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 ต.ค. 2550
ไม่ทั่วไปกับผู้ที่ไม่สะสมความเข้าใจในพระธรรมและบารมี 10
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 7 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ ความเห็นและพระสูตรที่ยกมาชัดเจนมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jurairat
วันที่ 7 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Komsan
วันที่ 15 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 16 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Jans
วันที่ 24 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ