จิตมีกี่ดวง จิตรวม หรือ จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรครับ

 
choktavee3
วันที่  12 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2458
อ่าน  14,449

จิตของเรามีกี่ดวงครับ อาการที่เรียกว่าจิตรวม หรือ จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวง ทรงเป็นพระสัพพัญญู คือ รู้ธรรมทั้งปวง พระองค์ทรงแสดงจิตที่มีอยู่ในสากลจักรวาลทั้งหมด ทั้งจิตของปุถุชนและพระอริยะทั้งปวง จิตของสัตว์ใน ๓๑ ภูมิทุกจักรวาลนับแล้ว ไม่นับซ้ำอีกประมวลได้ ๘๙ โดยพิสดาร ๑๒๑ ประเภท จำแนกโดยระดับขั้นมี ๔ ระดับ คือ กามมาวจรจิต ๑ รูปาวจรจิต ๑ อรูปาวจรจิต ๑ โลกุตตรจิต ๑ จำแนกโดยชาติคือการเกิด มี ๔ คือ กุศลชาติ ๑ อกุศลชาติ ๑ วิปากชาติ ๑ กิริยาชาติ ๑ ฯลฯ แต่จิตเกิดที่ละหนึ่งขณะเท่านั้น เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป จิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตที่เป็นกุศล สงบจากกิเลส ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นฌานระดับต่างๆ

โปรดคลิกอ่านคำอธิบายเรื่องจิต ...

จิต คือ อะไร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
saravut
วันที่ 2 มี.ค. 2553

อภิญญา ๘ มีไหมครับ เห็นหลวงตาที่วัดบอกว่ามี แต่ผมไม่เคยได้ยิน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 2 มี.ค. 2553

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแสดงอภิญญา ๕ หรือ อภิญญา ๖ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
saravut
วันที่ 7 มี.ค. 2553

บางครั้งใจผมมันไม่นิ่งมันวิ่งไปคิดอะไรๆ อยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรให้มันนิ่งดีครับ ดวงจิตที่เป็นกุศลมีกี่ดวงและดวงจิตที่เป็นอกุศลมีกี่ดวง อย่างไหนมากน้อยกว่ากัน

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 7 มี.ค. 2553

เรียน ความเห็นที่ 4

ขณะที่จิตเป็นกุศล สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เริ่มตั้งแต่การฟังพระธรรมให้เข้าใจ จิต ๘๙ ดวง จำแนกเป็นกุศลจิต ๒๑ ดวง อกุศลจิต ๑๒ ดวง

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่...

กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง

รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง

โลกุตตรกุศลจิต

อกุศลจิต ๑๒

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
saravut
วันที่ 7 มี.ค. 2553

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากครับ ผมเรียนอภิธรรมแค่เบื้องต้นก็จะแย่อยู่แล้ว แต่ไม่เป็นไร จะลองอ่านแล้วทำความเข้าใจ เมื่อจิตเกิดดับทุกขณะจึงทำให้เห็นความไม่เที่ยงจริงๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
gok_gok2511
วันที่ 14 ก.พ. 2564

สาธุ สาธุ สาธุ โมทานามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
gok_gok2511
วันที่ 14 ก.พ. 2564

ขอโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 2 ก.พ. 2566

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ