โลกุตตรกุศลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9538
อ่าน  2,088

โลกียปัญญา รู้ลักษณะของโลก คือ สภาพธรรมที่ปรากฏทางตาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ซึ่งไม่ใช่นิพพาน ฉะนั้น นอกจากมัคคจิต ๔ ดวง ซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสและผลจิต ๔ ดวง คือ โลกุตตรวิบากจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลสแล้ว จิตอื่นทั้งหมดเป็นโลกียจิต

โลกุตตรจิต ทั้งหมด มี ๘ ดวง ๔ คู่ คือ

โสตาปัตติมัคคจิต ๑

โสตาปัตติผลจิต ๑

สกทาคามิมัคคจิต ๑

สกทาคามิผลจิต ๑

อนาคามิมัคคจิต ๑

อนาคามิผลจิต ๑

อรหัตตมัคคจิต ๑

อรหัตตผลจิต ๑

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ