โลกียธรรม - โลกุตตรธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9541
อ่าน  7,104

ในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายจูฟันตรทุกะ มีข้อความว่า ...

ชื่อว่า“โลกียธรรม” เพราะประกอบในโลก โดยเหตุที่นับเนื่องอยู่ในโลกนั้น ชื่อว่า“อุตตรธรรม” คือ ธรรมอันยิ่งเพราะข้ามพ้นขึ้นจากโลกนั้นชื่อว่า “โลกุตตรธรรม” เพราะข้ามขึ้นจากโลกนั้นโดยเหตุที่ไม่นับเนื่องอยู่ในโลก

จิต เจตสิก รูป เป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ แม้โลกุตตรจิตและเจตสิกที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็เกิดดับ แต่ที่จำแนกจิตเป็นโลกียจิตและโลกุตตรจิตนั้น ก็เพราะโลกุตตรจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลส(มัคคจิต) และโดยกิเลสดับแล้ว (ผลจิต)

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 2 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
zokenyo
วันที่ 13 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ เข้าใจมากขึ้นเลย  ขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
สามา
วันที่ 25 เม.ย. 2554

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 5 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ