การปรากฎของ เสียง

 
สามารถ
วันที่  12 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2457
อ่าน  1,580

1. สัททรูป คือ ธรรมชาติของธาตุดินอันกระทบกันอยู่ ใช่หรือไม่

2. โสตประสาทรูป คือ รูปที่กระทบสัททรูป แล้วเป็นวัตถุ ใช่หรือไม่

3. สัททรูป กระทบ โสตประสาทรูป เป็นปัจจัยให้ การรู้เสียงเกิด (วิปากจิต) ใช่หรือไม่

4. เป็นไปได้หรือไม่ เมื่อสัททรูป กระทบ โสตประสาทรูป แล้ว การรู้เสียง (วิปากจิต) ไม่เกิดก็ได้

ขออาจารย์ชี้แจงด้วยครับ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ธ.ค. 2549

๑. สัททรูป เกิดจากสมุฏฐาน ๒ อย่างคือ จิตตสมุฏฐาน และอุตุสมุฏฐาน

๒. โสตประสาทรูป คือ รูปที่เกิดจากกรรม มีความใสควรกระทบเสียงเป็นลักษณะ เพราะเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ จึงชื่อว่า โสตวัตถุ

๓. เพราะสัททรูปกระทบโสตประสาทรูปเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้เสียง (วิญญาณ)

๔. ในบางครั้งเมื่อเสียงกระทบหู แต่ไม่เกิดการได้ยินก็ได้ เช่น ตอนหลับสนิท มีเสียงมากระทบหูแต่ไม่มีการได้ยิน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
b_bct
วันที่ 15 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาด้วยนะครับ

ขอให้คุณสามารถมีความเพียรในการศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไป นะครับ เพื่อพิสูจน์คำสอนในสิ่งที่มีอยู่จริงของพระพุทธองค์และเพื่อความแจ่มแจ้งใน ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดง

ปล. ขอให้ประสบความสำเร็จในการจัดบอร์ดธรรมะนะครับ จะปิดเทอมแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ati
วันที่ 17 ธ.ค. 2549

ยินดีกับคุณสามารถ ด้วย ขอให้เป็นไปตามคำกล่าวของท่านสมณ

ปล. ไม่นานจะหมดอายุโครงงานแล้ว ขอให้มีแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ ผลงานที่ทรงค่า ให้ประจักษ์แก่ประชาชนด้วยเทอญ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ