เทวทูต ๕
 
sms
วันที่  16 ต.ค. 2549
หมายเลข  2268
อ่าน  1,184
เทวทูต ๕  คืออะไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

  คำอธิบาย คำว่า เทวทูต จากอรรถกถาทีฆนิกาย

......................................................................ชื่อว่า  เทวทูต  เพราะอรรถว่า  ทูตเหมือนเทวดาทั้งหลายก็มี.  อุปมาเหมือนเมือเทวดาผู้ประดับแล้วตกแต่งแล้ว  มายืนอยู่ในอากาศ  ร้องบอกว่า  ในวันโน้นท่านจักตาย  ดังนี้ เทวทูตนั้นก็เป็นเช่นนั้น  เมื่อผมหงอกแล้ว  ปรากฏแล้ว  ก็เป็นเหมือนกับเทวดาพยากรณ์ให้ฉันนั้นเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  ผมที่หงอกแล้ว  ท่านจึงเรียกว่า  ทูต  เป็นเช่นเดียวกับเทวะ  ดังนี้.  ชื่อว่า  เทวทูต  เพราะอรรถว่าเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพก็ได้.

เทวทูตทั้งหมดมี ๕ ได้แก่ คนเกิด  คนแก่ คนเจ็บ  คนตาย  คนถูกลงโทษ

โปรดอ่านข้อความจากพระไตรปิฎก 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

เชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติม โดยตรงจากพระไตรปิฎก ..เทวทูต [เทวทูตสูตร]

เทวทูต [อรรถกถาเทวทูตสูตร]

 
  ความคิดเห็น 5  
 
study
วันที่ 16 ต.ค. 2549

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 79

บทว่า  เทวทูตา  ความว่า  มัจจุ  ความตาย  ชื่อว่า  เทวะ  ชื่อว่าเทวทูต  เพราะอรรถว่า  เป็นทูตของความตายนั้น.  คือ  บุคคลเมื่อผมหงอกปรากฏแล้ว ก็เหมือนยืนอยู่ในสำนักของพระยามัจจุราช. เพราะฉะนั้นผมที่งอกแล้ว  ท่านจึงกล่าวว่า  เป็นทูตของมัจจุเทวะ.  ชื่อว่า  เทวทูต  เพราะอรรถว่า  ทูตเหมือนเทวดาทั้งหลายก็มี.  อุปมาเหมือนเมือเทวดาผู้ประดับแล้วตกแต่งแล้ว  มายืนอยู่ในอากาศ  ร้องบอกว่า  ในวันโน้นท่านจักตาย  ดังนี้ เทวทูตนั้นก็เป็นเช่นนั้น  เมื่อผมหงอกแล้ว  ปรากฏแล้ว  ก็เป็นเหมือนกับเทวดาพยากรณ์ให้ฉันนั้นเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  ผมที่หงอกแล้ว  ท่านจึงเรียกว่า  ทูต  เป็นเช่นเดียวกับเทวะ  ดังนี้.  ชื่อว่า  เทวทูต  เพราะอรรถว่าเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพก็ได้.  แท้จริง  พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์  ทรงเห็นคนแก่  คนเจ็บ  คนตาย  และบรรพชิตก่อน  ทรงสังเวชจึงออกบวช.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ