ยมบาล
 
namarupa
namarupa
วันที่  16 ต.ค. 2549
หมายเลข  2271
อ่าน  1,513
มีเพื่อนธรรมคนหนึ่งเพิ่งโทรมาถามว่า   ผู้ที่มีหน้าที่ลงโทษ (ยมบาล) แก่คนที่ต้องโทษไปลงนรก พวกเขาทำกรรมอะไรจึงต้องไปทำหน้าที่นั้นๆ ? และเมื่อเขาต้องลงโทษหนักๆ แก่คนที่รับกรรมหนัก ตัวเขาเองจะต้องไปรับกรรมใหม่ต่อไปหรือไม่ อย่างไร?ดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยค่ะ เลยตอบเขาไม่ได้ รบกวนผู้ที่มีความรู้หรือทางมูลนิธิฯกรุณาตอบด้วยค่ะ ขอบคุณ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

ตามหลักฐาน   ในพระไตรปิฎก และ อรรถกถากล่าวถึง   ผู้ที่อยู่ในนรกที่มีชื่อคล้ายกัน  คือ  นายนิรยบาล ๑   พญายม ๑  นายนิรยบาลมีหน้าที่เป็นผู้ลงโทษสัตว์นรก   พญายมมีหน้าที่คอยเตือนให้สัตว์นรกบางพวกที่มีกรรมไม่หนักมากให้ระลึกถึงความดีที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์ 

ยังไม่พบหลักฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า  ผู้ที่เกิดเป็นนายนิรยบาลเพราะก็กรรมอะไร   ข้อความในอรรกถาบางแห่งกล่าวว่า  ไม่มีนายนิรยบาลในนรก เป็นเพียงหุ่นยนต์เท่านั้นที่กระทำโทษสัตว์นรก   แต่ถ้าหากมีนายนิรยบาลจริง   การกระทำของเขาที่กระทำต่อสัตว์นรก   ก็เป็นอกุศลกรรมและมีผลเป็นอกุศลวิบาก  เหมือนเจ้าหน้าที่คุมขังในมนุษย์ที่ทำร้ายนักโทษ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

เชิญคลิกอ่าน...นิรยบาล

 
  ความคิดเห็น 3  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 17 ต.ค. 2549
ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ