สติปัฏฐาน
 
gavajidham
วันที่  17 ต.ค. 2549
หมายเลข  2274
อ่าน  1,007
ประโยคที่ว่า ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน  ถ้าจะเข้าใจในความหมายอันนี้โดยถูก

ต้องว่าเป็นผู้ที่มีปกติจริงแล้วจะเป็นอย่างไร   ขอความกรุณาอธิบายโดยย่อ  แต่เข้าใจ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 ต.ค. 2549

คำว่า  เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน คือ มีชีวิตตามปกติ  ไม่ต้องหลีกเร้นไปที่ไหน  ไม่ต้องเลือก หรือ รอเวลาและอารมณ์  อบรมเจริญสติบ่อยๆ เนืองๆ  

 
  ความคิดเห็น 2  
 
laza
วันที่ 18 ต.ค. 2549

ทำไมภาษาธรรมะบางครั้งใช้คำที่เข้าใจยาก  อยากเข้าใจให้มากขึ้น  ทำไมไม่ใช้คำที่ใช้กันในปัจจุบัน  เด็กๆ จะได้อ่านรู้เรื่องด้วย

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 18 ต.ค. 2549

ภาษาธรรมะพระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลี  เพราะเป็นภาษาสื่ออรรถแห่งธรรมได้ง่าย

ที่เราเข้าใจยากเพราะเราไม่คุ้นเคยกับภาษาและคำที่ใช้ การใช้ภาษาสมัยปัจจุบัน ไม่

สามารถเข้าถึงตัวสภาพธรรมได้  และอาจทำให้ผิดความหมายของธรรมะได้

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2550

สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ ยอมรับว่าภาษาธรรมนี้ยากมาก แต่ถ้าการอธิบายขยายความโดยใช้คำในภาษาสมัยปัจจุบันแล้วจะทำให้พระธรรมคลาดเคลื่อน และเกิดความเข้าใจผิด  ดิฉันขอเลือกยอมรับว่าพระธรรมนั้นยาก ไม่สาธารณะ ต้องตั้งใจจริง แล้วค่อยๆ ฟัง  ค่อยๆ อบรม ไปเรื่อยๆ ดีกว่าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ