ขอเชิญชมเว็ปไซต์บ้านธัมมะในภาคภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า
 
มศพ.
วันที่  8 ม.ค. 2556
หมายเลข  22304
อ่าน  3,635

    

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
   

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

ขอเชิญชมเว็ปไซต์บ้านธัมมะ

www.dhammahome.com

ในภาคภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเวียดนาม และ ภาษาพม่า

โดยคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้

ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาจีน

ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาญี่ปุ่น

ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาเวียดนาม 

ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาพม่า

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็น 1  
 
nong
วันที่ 9 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ม.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 ก.พ. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ฐาณิญา
วันที่ 28 ก.พ. 2556

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 5 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 มิ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Guest
วันที่ 3 ต.ค. 2556

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ