ข้อบังคับ และ ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 
มศพ.
วันที่  8 ม.ค. 2556
หมายเลข  22305
อ่าน  4,266

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทสฺส

พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ   

•••
..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

ขอเชิญคลิกอ่าน

ข้อบังคับ และ ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


ได้ที่หัวข้อต่อไปนี้

ข้อบังคับของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา [มศพ.]

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ฐาณิญา
วันที่ 28 ก.พ. 2556

สาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 5 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 26 มิ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ