ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาจีน
 
มศพ.
วันที่  4 มิ.ย. 2555
หมายเลข  21217
อ่าน  5,211

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
เรียนเชิญผู้ศึกษาธรรมะทุกท่าน  รับชมเว็บไซต์ภาค ภาษาจีน ได้ที่
chinese.dhammahome.com

หรือคลิกที่    จากหน้าเว็บไซต์บ้านธัมมะ(ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาจีน)ภายในเว็บไซต์มีเนื้อหาที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้佛法講座  สนทนาธรรม佛法講錄  ธรรมเตือนใจ雜項的佛法  ปกิณณกธรรม漫畫  การ์ตูนธัมมะแสดงเป็นอักษรจีนตัวเต็ม 繁體  และตัวย่อ  简体  ให้สะดวกในการอ่าน โดยเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นั้น...จัดทำโดยคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ...สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข 484

ประวัติและผลงานของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ 

คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ เป็นผู้มีความสามารถในภาษาจีนอย่างมาก  ท่านเริ่มสนใจธรรม เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มศึกษาพระธรรมที่เป็นภาษาจีน ต่อมาท่านมีความคิดว่าในเมื่อเป็นคนไทย ก็ควรเข้าใจธรรมตามภาษาของคนไทยด้วย จึงได้เริ่มศึกษาพระธรรมจากที่ต่างๆในประเทศไทย โดยสมัครเรียนพระอภิธรรม แต่เพราะการสอนที่ให้พยายามจำให้ได้ ทำให้คุณนีลพาไม่เข้าใจในสิ่งที่จะต้องจำว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร   

ด้วยความบังเอิญ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ได้เปิดวิทยุฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  จึงทำให้เกิดความสนใจ ครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจ แต่เพราะอาศัยการฟังบ่อยๆ  ก็ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น  และเข้าใจพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง  จึงได้มาฟังพระธรรมที่มูลนิธิฯ  และมีกุศลศรัทธาที่จะช่วยงานการเผยแพร่พระธรรมในภาษาที่ท่านถนัด คือ ภาษาจีน จึงได้แปลหนังสือ บุญกิริยาวัตถุ เป็นภาษาจีน และได้เผยแพร่ในเวปไซต์  Bhuddhistdoor.com  เป็นเวลา 1 ปี        

คุณนีลพาเกิดในเมืองไทย บ้านเดิมอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ทำงานในแวดวงหนังสือพิมพ์  ปัจจุบันทำงานที่หนังสือพิมพ์ ซินเสียนเยอะเป้า  เมื่อฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมแล้ว ท่านก็ได้ทำประโยชน์แก่คนอื่น  โดยเขียนบทความเรื่องธรรมสั้น ๆ ไปลงหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

ปัจจุบันเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนจีนแห่งประเทศไทย ในปี 2008 ได้เข้าประกวดเขียนบทความเรื่องสั้น  โดยสมาคมนักเขียนจีนแห่งประเทศไทย ได้ที่ 2  ได้รับเกียรติ  โดยหนังสือรวบรวมบทความเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงทั่วโลก  นำเรื่องสั้นของคุณนีลพา รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ในปี  2009 ได้เขียนบทความเรื่องสั้นทางอินเตอร์เน็ท จัดโดยสมาคมนักเขียนจีนแห่งแคนาดา ได้เข้ารอบ 1 ใน 100  ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เข้ารอบเพียง 2 ท่าน เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการได้รับคัดเลือกนำบทความเรื่องสั้นลงในหนังสือบทความเรื่องสั้น เขียนโดยนักเขียนหญิงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อหนังสือ SELECTED  CHINESE WOMEN’s WRITING SOUTHEAST ASIA (หน้า 341)

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุก ๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 07:22 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 07:22 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 12:11 น.

ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตเจตนาที่มั่นคงของ คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ด้วยครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 12:18 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตคุณนีลพาและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
best46
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 16:15 น.

ขออนุโมทนาให้คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์นะครับ ที่ได้สร้างประโยชน์ทางธรรมแก่คนหมู่มาก

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 18:20 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานและทุกๆท่านด้วย ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 18:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆ ท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 23:38 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 08:51 น.

ขออนุโมทนาคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ผิน
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 12:13 น.

      ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์และทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wanipa
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 13:13 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
หลานตาจอน
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 16:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนิลพา เอ็งไพบูลย์

และทีมงานทุกๆท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Noparat
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 16:41 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

และ ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ทศพล13
วันที่ 5 มิ.ย. 2555 21:42 น.

ขอกราบอนุโมทนาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างสูงยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
jaturong
วันที่ 6 มิ.ย. 2555 14:55 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 6 มิ.ย. 2555 23:18 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 00:11 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
P.LIU
วันที่ 7 มิ.ย. 2555 14:26 น.

ขออนุโมทนาสาธุในการเผยแพร่ธรรมทานเป็นภาษาจีนของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 11 มิ.ย. 2555 19:06 น.

***------------------***

ขออนุโมทนากุศลทุกประการ ในกาลนี้ด้วยครับ

****-------------------------****

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
raynu.p
วันที่ 12 มิ.ย. 2555 16:07 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 13 มิ.ย. 2555 06:26 น.

ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 19 มิ.ย. 2555 17:11 น.

ขออนุโมทนาสาธุในการเผยแพร่ธรรมทานเป็นภาษาจีนของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
วิริยะ
วันที่ 21 มิ.ย. 2555 05:55 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
nong
วันที่ 22 มิ.ย. 2555 17:38 น.

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Onfa
วันที่ 4 ก.ค. 2555 07:12 น.

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
ING
วันที่ 11 ก.ค. 2555 21:34 น.

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
Komsan
วันที่ 23 ส.ค. 2555 13:51 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
boong
วันที่ 2 พ.ย. 2555 13:49 น.

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพาด้วยค่ะ เพราะจะได้เปิดให้คุณแม่อ่านค่ะ หาเว็บไซต์ธรรมะที่เป็นภาษาจีนไม่ได้ลยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556 22:43 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 13 มิ.ย. 2556 01:09 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
raynu.p
วันที่ 11 ก.ค. 2556 16:31 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
gwanggaeinna
วันที่ 13 ส.ค. 2556 11:49 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560 19:36 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Pasnalin
Pasnalin
วันที่ 6 พ.ย. 2560 11:15 น.

พอดีมีความรู้ภาษาจีนอยู่บ้างและสนใจที่จะเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาจีนค่ะ ถ้ามีใครพอจะรู้จักผู้รู้ดานศัพท์ธรรมมะจีนก็ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะ Email:pasnarin2017@gmail.com

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
Guest
วันที่ 8 พ.ย. 2560 20:05 น.

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ และคณะค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ