การศึกษาธรรม เราควรที่จะศึกษาส่วนใดก่อน

 
supot_j1979
วันที่  7 ต.ค. 2555
หมายเลข  21855
อ่าน  2,045

สวัสดีครับ

๑. ผมควรเริ่มศึกษาธรรม เราควรศึกษาพื้นฐานหลักใดเป็นส่วนแรกครับ

๒. ผมเพิ่งเปิดดูทางเน็ต และเพิ่งสมัครเป็นสามาชิก แต่ก็ฟังในรถเป็นบ้างครั้งครับ

๓. ทำไมบางคนชอบฟังธรรม บางคนไม่ชอบฟังธรรม น้อยคนนะครับที่จะฟังธรรม (ขอโทษนะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัว)

๔. พอจะมีซีดี เริ่มพื้นฐานการศึกษาธรรม บ้างไหมครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูงครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 8 ต.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมนั้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ตนเองได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะค่อยๆ เข้าใจขึ้น เมื่อได้เริ่มฟัง เริ่มศึกษา ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ และการที่จะได้มาฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองลอยๆ ก็ต้องเป็นผู้เคยสะสมเหตุที่ดีมา เคยได้ฟังพระธรรม เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้ว จึงสนใจที่จะฟังที่จะศึกษา แม้เพียงได้ยินคำว่า "ธรรม" ก็สนใจที่จะฟัง ที่จะศึกษาในความละเอียดเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่จะต้องศึกษานั้น ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ เป็นธรรมทั้งหมดเลย

มีโอกาสฟังเมื่อใด ก็ฟัง ก็ศึกษา ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ได้เริ่มต้นแล้ว โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องฟังส่วนใดก่อน จะต้องอ่านส่วนใดก่อน การฟังบ่อยๆ เนืองๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริงๆ ว่า ธรรม เป็นธรรม ไม่ใช่ สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ที่สำคัญ คือ ไม่ขาดการฟังพระธรรม

แต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกัน ผู้ที่ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมมีเป็นส่วนน้อย เพราะไม่ได้สะสมเหตุที่ดีมา ไม่เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็ย่อมไม่มีโอกาสได้ฟัง แม้ในสมัยพุทธกาลเอง ผู้ที่ได้ฟังพระธรรม ก็มีเป็นส่วนน้อย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนในยุคนี้ ที่สนใจศึกษาพระธรรมมีเป็นส่วนน้อย ส่วนที่ไม่ได้ฟังนั้น มีเป็นส่วนมาก พระธรรมจึงจำกัดเฉพาะผู้ที่เห็นประโยชน์เท่านั้นที่จะได้ฟัง ได้ศึกษา

สำหรับที่มูลนิธิศึกษาพระพุทธศาสนา ก็มีหนังสืออยู่หลายเล่ม ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้น โดยเฉพาะเล่มที่เป็นคู่มือในการศึกษาพระธรรมเลยทีเดียว คือ ปรมัตถธรรมสังเขป สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ หรือจะเขียนจดหมายมาขอรับจากมูลนิธิฯ (พร้อมแนบแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท) ก็ได้ สำหรับเอ็มพีสามที่กล่าวถึงอภิธรรม ก็มีชุดพื้นฐานพระอภิธรรม มีทั้งหมด ๘ แผ่น แต่ก็ไม่ว่าจะเป็นเอ็มพีสามชุดใด ที่บรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ก็ไม่พ้นไปจากการกล่าวถึงสภาพธรรมที่มีจริง สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่่มูลนิธิฯ โทรศัพท์หมายเลขข ๐๒-๔๖๘-๐๒๓๙ ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ควรเริ่มต้นอย่างไร

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 8 ต.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมทุกบท ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความเข้าใจ ครับ เพราะฉะนั้น เมื่อได้ฟังเรื่องอะไร ก็เข้าใจเรื่องนั้น โดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงตายตัวว่า จะต้องศึกษาเรื่องไหนก่อนเป็นสำคัญ แต่ที่ลืมไม่ได้ คือ จะต้องมีพื้นฐาน ความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญคือ ความเข้าใจขั้นการฟังว่า มีแต่ธรรมและเป็นอนัตตา เมื่อเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก็จะเข้าใจหรือสามารถอ่าน หรือศึกษาในส่วนต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ไม่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ครับ อย่างเช่น ในเรื่องข้อปฏิบัติ หากมีการจะทำ จะปฏิบัติ ก็เป็นเราที่จะทำหรือคิดจะทำได้ นี่ก็ขัดกับหลักอนัตตา คือ บังคับไม่ได้ และขัดกับหลักที่ว่า มีแต่ ธรรม ไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้ ก็ไม่มีเราที่ทำ ที่ปฏิบัติ มีแต่ธรรมที่ปฏิบัติ ครับ

การเข้าใจเบื้องต้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาพระธรรมดำเนินไปตามหนทางที่ถูกต้อง โดยที่ไม่มุ่งไปที่เรื่องชื่อของพระธรรมที่จะต้องอ่าน ต้องจำให้ได้แต่ศึกษาด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้อง คือ เป็นไปเพื่อละคลาย ขัดเกลากิเลสและความเจริญขึ้นของกุศลธรรม ก็จะเบาสบายด้วยการศึกษาพระรรม เพราะไม่ได้หวังว่า อยากจะรู้ส่วนนั้นส่วนนี้ เข้าใจตรงไหนก็เข้าใจตรงนั้น ไม่เข้าใจส่วนไหนก็ไม่เข้าใจ ไม่มีใครทำอะไรได้ ครับ

ส่วนแต่ละคนที่ชอบฟัง ไม่ชอบฟัง ก็เป็นไปตามการสะสมว่า สะสมการเห็นประโยชน์ สะสมศรัทธา ปัญญามาหรือเปล่า ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้การสะสมของแต่ละบุคคลได้จริงๆ นอกจากพระพุทธเจ้า ซึ่งตอนนี้เขาอาจไม่สนใจ เพราะเหตุปัจจัยไม่พร้อม แต่ตอนหลังก็สนใจได้ ไม่มีใครรู้ได้เลย แต่เพียงให้เข้าใจว่า ต้องมีพืชเชื้อ คือ กุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาที่เคยสะสมมาในอดีต จึงเป็นปัจจัยให้สนใจพระธรรม แต่ไม่รู้ว่าวันไหนและเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่จะสนใจ ครับ

สำหรับซีดี พื้นฐานการศึกษาพระธรรมนั้น แนะนำเป็นชุด ปกิณณกธรรม ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจขั้นการฟัง ไม่ว่าจะเป็นธรรมคืออะไร บุญคืออะไร ปฏิบัติคืออะไร และอธิบายการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด คือพื้นฐานที่ความเข้าใจ เพราะพื้นฐานในการศึกษาพระธรรม ไม่ได้อยู่ที่การให้รู้ชื่อ จำชื่อในเรื่องสภาพธรรม แต่ให้เข้าใจว่า ธรรมคืออะไร ขณะไหน ก็คือขณะนี้ ซึ่งการเข้าใจเช่นนี้ ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาพระธรรม กำลังศึกษาพระอภิธรรมด้วย เพราะพระอภิธรรม ก็คือสภาพธรรมในขณะนี้ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น พื้นฐานพระอภิธรรมไม่ได้หมายถึงการรู้ว่าจิต เจตสิกมีเท่าไหร่ แต่พื้นฐานพระอภิธรรม คือความเข้าใจขั้นการฟังว่า สิ่งที่ศึกษา ชื่อต่างๆ คือ สิ่งที่กำลังมี ปรากฏในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจเช่นนี้จะเป็นไป น้อมไปเพื่อถึง การปฏิบัติ คือ การู้ความจริงในชีวิตประจำวัน ที่รู้ตัวอภิธรรมในณะนี้ ครับ

ซึ่งสามารถสั่งซื้อชุดปกิณณกธรรมได้ตามลิงก์นี้ ครับ ส่วนแผ่นอื่นๆ ก็มีประโยชน์ ในส่วนต่างๆ ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ

ขออนุโมทนาที่สนใจพระธรรม

เชิญคลิก

สื่อส่งทางไปรษณีย์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม 02-4680239

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
supot_j1979
วันที่ 8 ต.ค. 2555

ขออนุโมทนาบุญทุกๆ ท่านครับ

ขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 9 ต.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 11 ต.ค. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตด้วย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ