สภาพธรรมปรากฏที่นี่และเดี๋ยวนี้ [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  28 ก.ค. 2555
หมายเลข  21478
อ่าน  657

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺสฺส ฯ(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น) 

----------

สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ ตอนที่ :

สภาพธรรมปรากฏที่นี่และเดี๋ยวนี้

ปัญญา (ความเข้าใจถูก) เจริญขึ้นได้ด้วยความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เราอ่านพระไตรปิฎกในมหาสติปัฏฐานสูตร และในพระสูตรอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่ง มีปรกติพิจารณาเนืองๆ ” ในลักษณะต่างๆ ของสภาพธรรม ซึ่งกำลังปรากฏ นั่นคือเขามีอุปนิสัยปรกติน้อมไปที่จะระลึกศึกษาธรรมต่างๆ ซึ่งกำลังปรากฏไม่ใช่ธรรมทั้งหมดจะปรากฏ แต่นามธรรม และรูปธรรมทั้งหมดในชีวิตเรา ที่แม้ไม่ได้ปรากฏ ก็กำลังเกิดขึ้นและดับไป ซึ่งปัญญาสามารถที่จะเข้าใจ อย่างถูกตรง ได้เฉพาะสภาพธรรมซึ่งกำลังปรากฏเท่านั้น

ธรรม คือ สภาพธรรมที่มีในชีวิตประจำวันของเราซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยจากการฟัง และการศึกษาธรรม เป็นต้นสิ่งที่สำคัญที่ควรจดจำ คือ “สภาพธรรมปรากฏอยู่ที่นี่ และขณะนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปตามหาธรรมจากที่ไหน หรือว่าขณะอื่นๆ แต่เดี๋ยวนี้ เมื่อมีการระลึก และความเข้าใจความจริงของธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ปัญญาสามารถที่จะรู้ธรรมตามเป็นจริง คือตามที่ธรรมมีลักษณะของตนเองอย่างนั้น (วิเสสลักษณะ หรือ ลักษณะเฉพาะ) ตามความจริง ซึ่งกำลังเกิดขึ้น และดับไป และไม่ใช่ตัวตน (สามัญลักษณะ หรือ ลักษณะทั่วไป)เมื่อใครสักคนเพียงแต่กล่าวตาม คำว่า ธรรมเกิดขึ้น และดับไป” ก็เป็นเพียงแต่การพูดถึงเรื่องราวของธรรม มีเพียงทฤษฎีการเข้าใจความจริง แต่ก็ยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนในสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้นและดับไป และก็ยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนในความจริง 

เชิญอ่าน สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ ตอนอื่นๆ ได้ ในลิงค์ข้างล่างสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ ตอนที่๒ ... แท้จริงแล้ว ธรรมคืออะไร?  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wittawat
วันที่ 28 ก.ค. 2555

Realities appear here and now

Panna (right understanding) is developed by gradually understanding

the characteristics of the realities which are appearing. We read in

the Tipitaka, in the Maha-satipatthana sutta and also in other suttas,

about the person who "lives contemplating" the characteristics of

the realities which are appearing. That is, he is habitually inclined

to be aware of the realities which are appearing. Not all realities

appear, but all mental phenomena and physical phenomena of

our life, also those which do not appear, arise and fall away.

Panna can directly understand only the realities which are appearing.

 

Dhammas are the realities of our daily life, and gradually one can

have more understanding of them by listening to the teachings and

studying them. It is important to remember that realities appear here

and now, that one should not look for them some where else but

here, or at another moment but right now. When there is awareness

and understanding of the dhammas which are appearing now, panna

can come to know them as they are, as realities which arise and fall

away and which are non-self. When someone merely repeats

the words  "dhammas arise and fall away"  there is only theoretical

understanding of realities but no direct understanding of their arising

and fall away, no direct understanding of the truth. 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ก.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 29 ก.ค. 2555

Anumodana

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ