รู้จักศัตรูหรือยังค่ะ?
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่  28 ก.ค. 2555
หมายเลข  21479
อ่าน  1,620

โสภณธรรม แผ่นที่ ๔ ตอนที่ ๒๓๓๖

บรรยายโดยท่่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวรเขตต์

ท่านอาจารย์สุจินต์ : มีท่านผู้หนึ่งท่านกล่าวว่า ในการรบจะต้องรู้ยุทธวิธีของศัตรู ถึงจะชนะได้ ถ้าไม่รู้จักยุทธวิธีของศัตรู ก็ชนะไม่ได้ นี่ในเรื่องของการรบ คือถ้าไม่รู้จักว่าศัตรูมีวิธีอะไรบ้้างนะคะ ก็อาจจะถูกศัตรูหลอกลวง เพราะเหตุว่า ไม่รู้จักกลยุทธหรือยุทธวิธีของศัตรู

 

ในทางธรรมะก็เช่นเดียวกัน ไม่ต่างกันเลยนะค่่ะ ถ้าไม่รู้จักศัตรูก็ไม่สามารถที่จะชนะศัตรูได้

ในทางโลกศัตรูคือคนอื่น ในทางธรรม ศัตรูคืออกุศลที่เกิดจากจิต

รู้จักศัตรูหรือยังค่ะ?

ทุกคนศึกษาพระธรรมที่จะชนะศัตรู แต่ถ้าไม่รู้จักศัตรูจริงๆ ไม่มีทางชนะได้ อย่างเมื่อกี้นี้ ศัตรูก็เกิดขึ้นที่หลอกตัวเองว่าเป็นสติปัฏฐาน นั้นก็คือศัตรู

สำหรับศัตรูในทางธรรมะนะค่ะ คือ อกุศลที่เกิดกับจิตทำให้จิตเป็นโรค เน่า เสีย ขณะใดที่อกุศลธรรมเกิด เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะพิจารณาว่า อยากจะชนะศัตรู หรือว่าอยากจะปล่อยให้ศัตรูมีกำลังไปเรื่อยๆ

เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตของแต่ละคน ไม่ใช่บุคคลอื่นที่จะต้องสู้รบตบมือหรืออะไรอย่างนั้นนะค่ะ แต่เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการะ ทุกขณะที่สติระลึกได้ หรือว่า ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้นก็ตาม การที่สติจะระลึกรู้ว่าขณะนั้นนะค่ะ จะชนะศัตรูหรือแพ้ เพราะวันหนึ่งๆ อกุศลจิตเกิดมาก ไ่ม่รู้สึกตัวเลย ไม่รู้ด้วยว่าจะชนะอกุศลนั้นๆ ได้อย่างไร แต่ถ้ารู้จริงๆ นะค่ะ ก็สามารถที่จะชนะได้

เพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าในทางธรรม ศัตรูคืออกุศลที่เกิดกับจิต ขณะนี้มีใครรู้จักศัตรูบ้างแล้ว หรือว่ารู้จักเพียงแต่ชื่อ แต่เวลาที่ศัตรูเกิดจริงๆ กำลังทำร้ายจริงๆ จิตขณะนั้นเสีย เป็นโรค เน่าจริง ขณะนั้นไม่รู้เลยว่ามีศัตรูแล้ว

เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พระธรรมจะทำให้ทุกท่านรู้จักศัตรูของตนเองดีขึ้้น เพราะมิฉะนั้นแล้วความไม่รู้ก็จะทำให้เอาใจช่วยศัตรูของตัวเอง ปลอบใจต่างๆ หรือว่าคิดว่า ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นกุศลโดยแท้ที่จริงแล้้วขณะนั้นนะค่ะ ก็ไม่ใช่สติปัฏฐาน

..

ในวันนี้ศัตรูมียุทธวิธีมากมายเพราะเหตุว่า ชนะอยู่ตลอดเวลาที่โลภะ โทสะ โมหะ เกิด แม้แต่การอบรมเจริญปัญญาก็ยังมีโลภะได้ โลภะไม่เกิดก็ยังมีโทสะเกิดอีกได้ด้วย นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของศัตรูว่ามีมากจริงๆ จนกว่าปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ ก็จะรู้วิธีที่ชนะศัตรูได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆ นะค่ะ

..

ศัตรูตัวใหญ่ที่เป็นต้นเหตุก็มี ๓ ซึ่งทุกคนได้ยินชื่อบ่อยๆ ไม่มีใครลืมเลยคือ โลภะ โทสะ โมหะ และใน ๓ อย่างนี้นะค่ะ อกุศลธรรมที่ขาดไม่ได้เลยเวลาที่ศัตรุูมาก็คือ โมหะ ความไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ เพราะเหตุว่า ยุทธวิธีการดำเนินการ การปฏิบัติงานของโมหะนั้้น คือ ปิดกั้นไม่ให้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏ นั้นคือ หน้้าที่ของ โมหะ ค่ะ

เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะชนะโมหะได้ ก็คือ อบรมสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับโมหะ คือ ปัญญา ให้เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง มิฉะนั้นแล้ว หากยังมีความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมอยู่ แล้วจะไ่ม่ให้มีโมหะ ไม่ให้มีโลภะ เป็นไปไม่ได้ หรือว่าจะไม่ให้มีโมหะ ไม่ให้มีโทสะ เป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลทุกอย่างปราศจากโมหะไม่ได้ การรบกับอกุศลธรรมที่จะไม่ให้อกุศลกรรมเกิดได้จริงๆ ก็จะต้องปราศจากปัญญาไม่ได้เช่นเดียวกัน 

 

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาทุกๆ ท่านด้วยครับ

 

คงพอจะทราบยุทธวิธีของ "โมหะ" บ้างแล้วนะครับ


Tag  ยุทธวิธี ศัตรู โมหะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ค. 2555

ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

-อยากจะชนะศัตรู หรือว่าอยากจะปล่อยให้ศัตรูมีกำลังไปเรื่อยๆ

-ทางเดียวที่จะชนะโมหะได้ ก็คือ อบรมสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับโมหะ คือ ปัญญา

ให้เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง

 

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้ร่วมเดินทาง และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 29 ก.ค. 2555

 เตือนสติได้ดีมากๆ เลยค่ะ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 29 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ เป็นกระทู้ที่อ่านแล้วโดนมากๆ

แต่ปัญหามีอยู่ว่า...คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าศัตรูคือกิเลส

จึงยินดีอยู่ร่วมกับศัตรูที่ดูเสมือนมิตร

และไม่คิดที่จะกำจัดศัตรูนี้ออกไปทั้งๆ ที่ถูกทำร้ายอยู่ตลอด

สำหรับคนที่เข้าใจธรรม  เริ่มเห็นแล้วว่ากิเลสเป็นภัยคือศัตรู

แม้จะยังไม่สามารถเอาชนะได้

แต่ก็จะพลั้งเผลอให้กับศัตรูน้อยลง

การรบที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นการรบกับกิเลสที่มีอยู่ในใจตนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chulalak
วันที่ 29 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 29 ก.ค. 2555

"...สำหรับคนที่เข้าใจธรรม  เริ่มเห็นแล้วว่ากิเลสเป็นภัยคือศัตรู

แม้จะยังไม่สามารถเอาชนะได้

แต่ก็จะพลั้งเผลอให้กับศัตรูน้อยลง..."

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณผู้ร่วมเดินทาง และ ทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ก.ค. 2555

  ศัตรูตัวแรกที่จะต้องรู้จักก่อน คือ  โมหะ ความไม่รู้  

เพราะความไม่รู้จึงหลงยึดสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์  เป็นบุคคล  เป็นตัวตน

เป็นผู้ที่เรารัก  เป็นผู้ที่เราชัง เป็นเหตุให้ศัตรูอื่นๆ ติดตามมา  โลภบ้าง  โทสะบ้าง

เพราะฉะนั้นความรู้คือ วิชชา  คือ  ปัญญา  ที่จะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง

เพื่อละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นสิ่งต่างๆ

 

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้ร่วมเดินทาง และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ก.ค. 2555

กุศลทุกประการเปรียบเหมือนญาติ   เปรียบเหมือนมิตร   ที่ไม่มีเวร  ไม่มีภัยกับใคร ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 31 ก.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pirmsombat
วันที่ 3 ส.ค. 2555

กราบขอบพรคุณและกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ครับ

ขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณผู้รวมเดินทางและทุกท่านครับ

การจะอบรมปัญญาเพื่อสู้กับกิเลส 

ต้องอาศัยการฟังพระธรรมจนเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เช่น

ละอกุศลทั้งปวง

เจริญกุศลใ้ห้ถึงพร้อม

ยังจิตให้ผ่องแผ้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 19 ส.ค. 2555

เห็นด้วยกับทุกๆ ท่านครับ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ