ไม่ขาดการถูกตี
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  6 พ.ค. 2555
หมายเลข  21077
อ่าน  882

ขณะใดที่อกุศลจิตเกิด แล้วถูกเตือนด้วยพระธรรม ก็เปรียบเสมือนการถูกตีถูกเตือนด้วยพระธรรม

ขณะใดที่ฟังพระธรรมแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ ขณะนั้นก็เป็นอกุศลเสมอ การพูดถึงทางตาก็กำลังจะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็น และสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาให้เข้าใจจริงๆ การฟังพระธรรมนั้นก็เสมือนการถูกเตือนให้รู้ว่าอกุศลเกิดมากแค่ไหน ... มีเห็น ทุกครั้งที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ แค่เห็นขณะเดียวแล้วดับไปก็เกิดอกุศลมากมายไม่ว่า โลภะ โทสะ โมหะ ... กำลังของกิเลสมากและหนาแน่น แสดงให้เห็นว่าการที่จะละอกุศลนั้นยากสักเพียงใด การฟังพระธรรมให้เข้าใจแม้กิเลสมากก็เพื่อความเข้าใจถูกเท่านั้น ความเข้าใจจะค่อยๆ น้อมไปสู่ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา ไม่มีเราทำอะไรได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ควรขาดการถูกตี ... ไม่ขาดการฟังพระธรรม

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

วีณาสูตร

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 6 พ.ค. 2555

วันนี้ ได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวที่มูลนิธิฯ ว่า

"... ทำอะไรไม่ได้ ไม่ใช่เราทำ ขณะนี้ เห็นเกิดแล้ว ได้ยินเกิดแล้ว มีใครไปทำอะไรได้?..."

และ ความจากกระทู้นี้ที่ว่า

"... ความเข้าใจจะค่อยๆ น้อมไปสู่ความจริงว่า สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา

ไม่มีเราทำอะไรได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ควรขาดการถูกตี

ไม่ขาดการฟังพระธรรม ..."

ขออนุโมทนาในกุศลจิต และ กุศลวิริยะ ของพี่เมตตา ด้วยครับ

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Noparat
วันที่ 7 พ.ค. 2555

ขณะใดที่อกุศลจิตเกิด แล้วถูกเตือนด้วยพระธรรม ก็เปรียบเสมือนการถูกตี ถูกเตือนด้วยพระธรรม เพราะฉะนั้น ชีวิตนี้ไม่ควรขาดการถูกตี ... ไม่ขาดการฟังพระธรรม

ขออนุโมทนาในกุศลจิต และ กุศลวิริยะ ของพี่เมตตา

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเครื่องเตือนที่ดี เป็นประโยชน์ทุกกาลสมัย คอยเตือนให้เห็นโทษของอกุศลซึ่งมีมากเป็นอย่างยิ่ง เตือนให้เห็นคุณของกุศลธรรมตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การอบรมเจริญปัญญา ซึ่งจะเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส จนกว่าจะสามารถดับได้อย่างหมดสิ้นในที่สุด ถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม กิเลสอกุศลยิ่งจะพอกพูนมากยิ่งขึ้น สังสารวัฏฏ์เป็นไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ครับ

..ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาและ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 7 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ไม่ควรประมาทอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย"

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาและ ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Joe22
วันที่ 9 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณเมตตาและทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านๆ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ