ชื่นชมพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า
 
pirmsombat
วันที่  30 มี.ค. 2554
หมายเลข  18123
อ่าน  1,878

[เล่มที่ 11] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 479

... อีกอย่างหนึ่ง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแล หมายถึงประโยชน์ ๒ อย่าง คือพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีนักเพราะทำโทษให้พินาศ ดีนักเพราะให้บรรลุคุณ.

อนึ่ง พึงประกอบความด้วยเหตุอย่างนี้เป็นต้น ว่า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีนัก เพราะ

๐๑. ให้เกิดศรัทธา

๐๒. ให้เกิดปัญญา

๐๓. พร้อมด้วยอรรถ

๐๔. พร้อมด้วยพยัญชนะ

๐๕. มีบทง่ายก็ในพระบาลีนี้มีอธิบายดังนี้ว่า จับใจจริง พระเจ้าข้า เพราะพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ายินดียิ่งนัก พระเจ้าข้า เพราะข้าพระองค์อาศัยพระธรรมเทศนา จึงเลื่อมใส.

๐๖. มีอรรถลึกซึ้ง

๐๗. สบายหู

๐๘. จับใจ

๐๙. ไม่ยกตน

๑๐. ไม่ข่มท่าน

๑๑. เยือกเย็นด้วยกรุณา

๑๒. ผ่องแผ้วด้วยปัญญา

๑๓. เป็นคลองธรรมน่ารื่นรมย์

๑๔. น่าขบคิด

๑๕. ฟังได้ง่าย

๑๖. ทดลองทำตามได้ประโยชน์

แม้ยิ่งไปกว่านั้น ยังทรงชื่นชมพระเทศนานั่นแหละ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Sensory
วันที่ 30 มี.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 31 มี.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pirmsombat
วันที่ 31 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณคำปั่นและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chaiyut
วันที่ 31 มี.ค. 2554

ถ้าเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น ความชื่นชมในพระเทศนาของพระพุทธเจ้าก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อเข้าใจแล้วน้อมประพฤติตามพระเทศนาของพระองค์ได้เพิ่มขึ้น ความชื่นชมก็จะเพิ่มขึ้นได้ตามกำลังของปัญญา ที่รู้ถูกในลักษณะของสภาพธรรม ตามความเป็นจริง

พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านมีใจชื่นชมพระเทศนาของพระพุทธเจ้ามากจนนับประมาณไม่ได้ เพราะปัญญาของท่านเหล่านั้น ถึงซึ่งการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ดับกิเลสได้ตามลำดับแล้ว

ส่วนพระเจ้าอชาตศัตรูในชาตินั้น ถ้าท่านไม่ได้กระทำอนันตริยกรรม ท่านก็คงจะได้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบัน แม้ท่านไม่ได้เป็น ก็จะเห็นได้ว่าสัทธาที่ได้ฟังพระธรรม แล้วได้เจริญปัญญา ก็ทำให้ความชื่นชมของท่านหลั่งไหลออกมาจากใจที่เป็นกุศลที่ซาบซึ้งในพระเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างมากเช่นกันครับ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอมากครับ

โดยเฉพาะข้อ ๑๑. อ่านแล้วระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pirmsombat
วันที่ 31 มี.ค. 2554

เป็นความคิดเห็นที่ดีมากครับ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณ chaiyut มากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 เม.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 3 เม.ย. 2554

ทรงประกาศ "พรหมจรรย์" พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ไม่มีใครสามารถทำได้อย่างพระองค์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pamali
วันที่ 4 เม.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 5 เม.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ