ขอสอบถามหน่อยนะคะ
 
tookta
วันที่  2 เม.ย. 2555
หมายเลข  20900
อ่าน  624

เคยฟังรายการธรรมมะ แล้วจะมีการเล่านิทานเกียวกับธรรมมะ

ซึ่งตัวเราเองก็รู้สึกชอบฟังนะ (สิ่งนี้เขาเรียกว่าชาดกใช่หรือไม่)

แล้วเราก็อยากฟัง อยากได้แผ่นซีดีมาฟัง ไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ไหนค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากที่ผู้ถามได้ฟังทางวิทยุ ที่เป็นเรื่องเล่าในพระไตรปิฎก ที่เป็นอดีตชาติของ

พระพุทธเจ้า เรียกว่า ชาดก ถูกต้องแล้วครับ 

   ชาดก หมายถึง เรื่องทีเกิดแล้ว นั่นก็คือ  เรื่องราวหรือประวัติในชาติก่อนของพระ

พุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ พระองค์ทรง

นำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ซึ่ง

เป็นเรื่องทีเกิดแล้วครับในอดีตกาล

  สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง สิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์และเกื้อกูลกับสัตว์โลก อัน

นำมาซึ่งกุศลธรรม และ ปัญญาสำหรับผู้อ่านแล้วเข้าใจครับ ดังนั้น ชาดก   แม้จะดู

เป็นเรื่องราว  เป็นเรื่องเล่า แต่ในความเป็นจริง มีอรรถ อันลึกซึ้ง เพราะสามารถทำให้

ผู้อ่าน ผู้ที่ได้ฟังในสมัยพุทธกาล เมื่อได้ฟังชาดกจบ ก็ทำให้ถอยห่าง ออกจากอกุศล

ธรรมในขณะนั้นได้และปัญญาเจริญในขณะนั้น จนทำให้สามารถบรรลุได้  นี่แสดงให้

เห็นถึง ความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรม แม้แต่ชาดกที่เป็นเรื่องราวในสมัยที่พระองค์

เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นประโยชน์เสมอ สำหรับผู้ที่เข้าใจครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 เม.ย. 2555

ส่วนที่ผู้ถามต้องการแผ่นซีดี มาฟังในเรื่องชาดก ทางมูลนิธิก็ได้จัดทำ แผ่น เอ็มพี 3

ที่รวบรวม เรื่องชาดก และัพระสูตรต่างๆ ไว้ อยู่ในชุด สารธรรม และ อีกชุดหนึ่ง คือ

บารมีในชีวิตประจำวัน ครับ ซึ่งหากอยู่ใกล้มูลนิธิ คือ ซ.เจริญนคร 78 ก็สามารถมาซื้อ

ได้ด้วยตนเองทุกวัน ครับ หรือ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ เชิญคลิกที่กระทู้นี้ครับ

สื่อส่งทางไปรษณีย์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม 02-4680239  

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 เม.ย. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นชาดกต่างๆ   นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เป็นความเป็นไปของพระองค์ในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ รวมไปถึงอดีตประวัติของพระอริยสาวกท่านอื่นๆ เป็นต้น       ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากความประพฤติเป็นไปของแต่ละบุคคล ตามการสะสม  เป็นชีวิตในภพหนึ่งชาติหนึ่ง   ตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์      สังสารวัฏฏ์ก็จะต้องดำเนินต่อไป    ในอดีตชาติที่ผ่านๆ  มา ก็เกิดมาแล้วนับไม่ถ้วน    และก็ยังจะต้องเกิดต่อไปอีก      ชาดกแต่ละชาดกนั้น  เป็นพระธรรมส่วนหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เป็นประโยชน์มากเมื่อได้อ่านและเข้าใจ ทำให้รู้ว่า สิ่งใด ควรที่จะได้ประพฤติอันเป็นคุณความดีประการต่างๆ  และสิ่งที่ควรหลีกเว้นให้ห่างไกลอันได้แก่สิ่งที่ไม่ดี คือ กิเลสอกุศลธรรมทั้งหลาย   มีข้อความเตือนใจที่ไพเราะมากมายปรากฎในชาดกต่างๆ    ไม่ว่าจะเป็นชาดกใดก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น

   ในคำบรรยายรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา ที่บรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์  บริหาร-วนเขตต์   บางครั้งท่านอาจารย์จะแทรกชาดกต่างๆ  บ้าง  ซึ่งมีมากมายทีเดียว  เช่น ชนสันธชาดก  อุทยชาดก  มิตตามิตตชาดก    คุตติลชาดก  เป็นต้น  หรือจะค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์นี้ก็ได้   โดยสามารถค้นหาได้  ด้วยการพิมพ์คำว่า  ชาดก    ในช่องค้นหา  ก็จะขึ้นชาดกต่างๆ  มากมาย   ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ครับ      ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ตอบเสริมจากความเห็นที่ 2  ค่ะ

ขอแนะนำชุดเมตตา -  กรรม    เอ็มพี  3  ค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Noparat
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tookta
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำนะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 4 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ