มรณาสันนวิถี [พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  13 ก.พ. 2555
หมายเลข  20546
อ่าน  1,945

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑  หน้า  ๑๙๔

     คำว่าในฐานะนี้ หมายถึง  มรณาสันนวิถี (วิถีใกล้ความตาย) ประเภทใดประเภทหนึ่งใน ๔ อย่าง เหล่านี้คือ

   ประเภทที่ ๑ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีตทารัมมณะ ๒ ครั้ง แล้วจุติ

   ประเภทที่ ๒ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง แล้วจุติ

   ประเภทที่ ๓ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีตทารัมมณะ ๒ ครั้ง แล้วมีภวังค์....แล้วจุติ

   ประเภทที่ ๔ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีภวังค์.....แล้วจุติ


Tag  จุติ ชวนจิตก่อนตาย ชวนะก่อนตาย ตาย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ