ทุกข์มี เพราะตัณหา [วิภังค์]
 
PEERAPAT65
วันที่  25 พ.ย. 2556
หมายเลข  24078
อ่าน  1,319

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 302

     อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทุกข์ก่อน  เพื่อให้เกิดความสังเวชแก่พวกสัตว์ผู้ยินดีและปรารถนาความสุขในภพ  ตรัสสมุทัยในลำดับแห่งทุกข์นั้นเพื่อให้รู้ว่า ทุกข์ (สภาพธรรม) นั้นตัณหามิได้สร้างแล้วย่อมไม่มา มันย่อมมีเพราะเหตุภายนอกมีพระอิศวรบันดาลก็หาไม่  ที่แท้มันย่อมมีเพราะตัณหานี้ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pichet
pichet
วันที่ 29 มิ.ย. 2558 22:20 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ก.ค. 2558 22:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559 19:07 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 24 พ.ย. 2559 16:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ค. 2561 22:39 น.

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 ส.ค. 2561 08:40 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ