เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


พระโสดาบันไม่มีชาติที่ ๘ [พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  17 ม.ค. 2557
หมายเลข  24335
อ่าน  1,357

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ หน้าที่  ๖๘๘

     จริงอยู่ พระโสดาบันผู้ยินดียิ่งในภพแม้เช่นกับท้าวสักกะก็ย่อมไปสู่ภพที่ ๗  เท่านั้น.  แม้ท่านมีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยอาการทั้งปวง วิปัสสนาญาณของท่านก็ย่อมถึงความสุกรอบในภพที่ ๗. เพราะเมื่อท่านเบื่อหน่ายในอารมณ์ แม้มีประมาณน้อยแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานได้. ก็แม้ถ้าว่าเมื่อท่านก้าวลงสู่ความหลับ หรือว่า กำลังเดินไป มีใคร ๆ ที่จะประทุษร้ายยืนอยู่ในที่ลับข้างหลัง พึงยังศีรษะของท่านให้ตกไปด้วยดาบอันคมกล้า หรือพึงจับท่านกดลงในน้ำให้ตาย ก็หรือว่า สายฟ้าพึงตกลงบนศีรษะ ในเวลาแม้เห็นปานนี้ชื่อว่า การทำกาละ ปฏิสนธิในภพที่ ๘ อีก ย่อมไม่มีย่อมจะบรรลุพระอรหัตนั่นแหละ แล้วปรินิพพาน. ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระโสดาบันพึง ยังภพที่ ๘ ให้เกิด ดังนี้ ไม่ใช่ฐานะที่มีได้ ดังนี้.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 16 ก.ค. 2560

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ