เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


เห็นได้ กระทบได้ เป็นต้น [ธรรมสังคณีปกรณ์]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  23 พ.ค. 2556
หมายเลข  22949
อ่าน  1,431

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ ๓๕๑   

     [๖๘๘] ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ เป็นไฉน ?  รูปายตนะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้.

     ธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เป็นไฉน ?   จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ    สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหล่านี้   ชื่อว่า ธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้.

      ธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นไฉน ?   เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์, รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้.


Tag  กระทบได้ กระทบไม่ได้ เห็นได้ เห็นไม่ได้

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ