ความจริงที่ไม่ใช่ความฝัน [สัมพหุลภิกขุสูตร]
 
Guest
วันที่  24 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20226
อ่าน  1,327

ความจริง ชีวิตเกิดแล้วไม่เหลือเป็นอย่างนี้ ไม่เฉพาะชาตินี้ ชาติก่อน ตลอดทั้งสังสารวัฏฏ์ เมื่อวานเหลืออะไร เมื่อครู่นี้เหลืออะไร เสียงที่เพิ่งได้ยิน ดับแล้วไม่กลับมาอีก ไม่เฉพาะเสียง ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น อยู่ในโลกของความฝันที่คิดว่ามีในสิ่งที่ไม่มี

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..
ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ธ.ค. 2554

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ