พี่โวยวาย
 
win@wavf
วันที่  17 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20186
อ่าน  733

ผมเล่นเกมส์อยู่เหลือแค่ 10นาที แล้วผมเกิดเล่นเกินมาแค่5นาที พี่ก็ด่าผมโดยใช้คำไม่สุภาพ แล้วผมจะทำยังไงดีครับกับปัญหาแค่นี้ ผมไม่รู้ครับ ถ้าใครรู้บอกผมหน่อยนะครับ


Tag  โกรธ โวยวาย ไม่พอใจ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  สวัสดีครับ  สิ่งใดๆ ต่างในโลกนี้ เกิดขึ้นได้ ต้องมีเหตุ จึงจะเกิดขึ้นได้ครับ แม้แต่การได้เล่นเกม ก็มีเหตุ คือ คนเล่น (ตัวเราเอง) มีคอมพิวเตอร์   มีเกมในคอมพิวเตอร์ และมีการเล่น อาศัย สิ่งต่างๆ คือ เหตุต่างๆ  หลายอย่างเหล่านี้   ทำให้มีการเล่นเกมเกิดขึ้นครับ จากที่กระผมกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นครับว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ต้องมีเหตุ และสิ่งต่างๆ ประกอบขึ้น จึงมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับ

  การได้ยินเสียงด่าว่า จากพี่ ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ก็ต้องมีเหตุใช่ไหมครับ ทำไมคนอื่นในโลก เป็นล้านๆ ทำไมไม่ได้ยินเสียงด่า ว่าจากพี่คนนี้ ทำไมต้องเป็นเรา น่าสงสัยนะครับ ซึ่งในความเป็นจริง การได้ยินเสียงที่ไม่ดี ด่าว่า ต้องมีเหตุ คือ เพราะเราเองเคยกระทำกรรมที่ไม่ดี มีการด่าว่า ผู้อื่นเอาไว้ในอดีต ในชาติก่อนๆ ก็ได้ และเมื่อกรรมที่ไม่ดี คือ การด่าว่า ผู้อื่นให้ผล ก็ทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่ดี คือ ถูกพี่ ด่าว่านั่นเองครับ การได้ยินเสียงที่ไม่ดี มีการด่า ว่า จึงเป็นผลของกรรมที่ไม่ดี ที่ได้กระทำไว้ครับ

  การพิจารณาให้ถูกต้อง  คือ พิจารณาว่า เพราะเราเคย ด่าว่า คนอื่นไว้ ก็ทำให้ได้ยินคำที่ไม่ดี เหล่านี้อีกครับ แทนที่จะด่าว่ากลับ ก็อดทนที่จะไม่ว่า เพราะพิจารณาว่า ถ้าเราด่าว่าพี่ หรือ คนอื่นอีก ต่อไป เราก็จะต้องถูก ด่า ว่า ได้ยินคำไม่สุภาพอีกในอนาคต

  ยกตัวอย่างในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง มี พระภิกษุรูปหนึ่ง  ถูกพระภิกษุรูปอื่นๆ พูดวาจา ไม่ดี ไม่สุภาพด้วย พระภิกษุรูปนั้น ไม่อดทน ก็โกรธ  ด่าว่า พระภิกษุรูปอื่นๆ ที่ด่า ว่าตน พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงเรียกพระภิกษุ ที่ถูกด่าว่า และกลับไปด่าว่าพระภิกษุรูปอื่น ตรัสเตือนว่า เธอถูกผู้อื่นด่าว่า เพราะกรรมเก่าของเธอ คือ ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในอดีต จึงถูก ด่าว่า ได้ยินคำไม่สุภาพ ตอนนี้ทำไมเธอยังไปว่าภิกษุรูปอื่นอีก คือ ยังทำกรรมใหม่ที่ไมดีอีก เธอควรจะอดทน และไม่สร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดี ที่จะทำให้เป็นเหตุให้ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีอีกครับ

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นว่าควรพิจารณาว่า การที่ได้ยินเสียง คำที่ไม่ดี เพราะทำกรรมไม่ดี เอาไว้ ควรที่จะอดทน ที่จะไม่ทำเหตุใหม่  คือ ไม่ทำกรรม คือด่าว่าพี่ และเข้าใจว่า เป็นกรรมของเราเองที่ทำไว้ครับ เมื่อเป็นผู้อดทนเพราะความเข้าใจแล้ว ก็ค่อยๆ ปรับปรุงสิ่งที่ผิดด้วย คือ ไม่ควรเล่นเกินตามกำหนดด้วยนะครับ แบ่งเวลามาทำการบ้านและช่วยงานพ่อแม่ เล็กๆ น้อยๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคนมีอัธยาศัยที่แตกต่างกัน  ความประพฤติเป็นไปจึงแตกต่างกัน  แม้จะเกิดมาร่วมท้องมารดาเดียวกัน  ก็ไม่เหมือนกัน  แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่ง  ตามความเป็นจริงแล้ว  สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในคำถามนั้น  ก็ควรที่จะได้พิจารณาว่า  ควรเป็นผู้ตรงต่อตนเอง(ตั้งแต่ในขณะนี้) และ เห็นใจผู้อื่นด้วย   โดยเล่นตามเวลาที่ได้กำหนดไว้  ถ้าไม่เริ่มตรงแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ   ตั้งแต่ในขณะนี้   ต่อไปก็จะเป็นคนตรง ยาก  อีกประการหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณาเพิ่มเติม  คือ   ความไม่พอใจ แล้วเกิดการโวยวาย นั้น ย่อมไม่เป็นที่ชื่นชอบของใครๆ เป็นแน่  เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้ว  สามารถพิจารณาว่า อาการอย่างนั้น  ไม่เป็นที่ชื่นชอบของเรา  ก็คงจะไม่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับบุคคลอื่น เช่นเดียวกัน  ต่อไปเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้น  คือ ไม่โวยวาย ไม่กล่าวคำที่ไม่น่าฟังออกไป  เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำ    เราไม่สามารถห้ามความประพฤติของคนอื่นได้  แต่เราสามารถขัดเกลากิเลสของตนเองได้  ด้วยความเป็นผู้อดทน  เห็นใจผู้อื่น   เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจะเป็นเครืองทดสอบความอดทนของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีว่า  มีมากน้อยแค่ไหน  ถ้าหากว่าไม่อดทน  เมื่อผู้อื่นโวยวายแล้ว  เราโกรธตอบ โวยวายตอบ   แสดงอาการที่ไม่ดีออกไป  ก็ยิ่งจะไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน  นอกจากจะสะสมอุปนิสัยที่ไม่ดีให้กับตนเองต่อไปแล้ว  ยังอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายตามมาก็เป็นได้  เป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวกับการที่จะมีความอดทน  แต่ก็สามารถฝึกฝนอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยได้   เมื่อมีความอดทนบ่อยๆ เนืองๆ มีความอดทนไปแต่ละชาติๆ ความอดทนก็จะมีมากขึ้น   ซึ่งจะเป็นเหตุให้เป็นผู้เห็นคุณของความอดทนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความอดทนในการที่จะค่อยๆ  ขัดเกลากิเลสไปทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะดับได้อย่างหมดสิ้น   โดยมีพื้นฐานสำคัญมาจากการไม่ขาดการฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมในชีวิตประจำวัน เพราะพระธรรมที่ได้ฟังทั้งหมด เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา  เพื่อขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น  ครับ     

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
win@wavf
วันที่ 18 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 18 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 18 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 18 ธ.ค. 2554

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 19 ธ.ค. 2554
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ