ความสุขโดยนัยของเวทนา [สัมพหุลภิกขุสูตร]

 
wittawat
วันที่  9 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20121
อ่าน  760

ความสุข คือ เวทนาหรือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่นำความแช่มชื่นยินดีมาให้ เป็นธรรมที่มี จริงๆ ไม่ใช่เรา อาศัยทางกายหรือทางใจจึงปรากฏ ความสุขทางกายเป็นวิบาก คือผลของกรรม ส่วนความโสมนัสทางใจ เกิดกับกุศลจิต หรือ อกุศลจิต ก็ได้ซึ่งเป็นการสะสม ความละเอียด ของเวทนาแม้ขณะฟังธรรมเข้าใจ ก็ไม่ได้เป็นโสมนัสเวทนาเสมอไป ก็อาจเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ได้ ซาบซึ้งบ้าง เฉยๆ บ้าง เป็นจริงสำหรับคนนั้นต้องเป็นปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นเท่านั้นจึงรู้ได้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pat_jesty
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ