ความสุขอย่างยิ่ง [สัมพหุลภิกขุสูตร]

 
wittawat
วันที่  9 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20123
อ่าน  881

ความสุขอย่างยิ่ง

ความสุขในทรัพย์สมบัติ ในกาม หรือในการบริโภค เป็นสุขเวทนา แต่สุขเวทนาก็ยังเป็นทุกข์ เพราะยังไม่พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ เพราะอาศัยปัจจัยให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานที่พ้นจากสภาพธรรมที่เกิดดับ แปรปรวน

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 10 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผิน
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ