ธรรมอย่างหนึ่ง ธรรมแต่ละอย่าง [สัมพหุลภิกขุสูตร]

 
wittawat
วันที่  9 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20124
อ่าน  806

นามธรรมและรูปธรรม

ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆ คือ ธรรม

รูปธรรม คือ เป็นธรรมที่มีจริง แต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลย เช่น ความแข็ง เป็นต้น

นามธรรม คือ สภาพธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก และนิพพาน

นามธรรม ยังแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

-นามธรรม ที่รู้อารมณ์ ได้แก่ จิต และเจตสิก

-นามธรรม ที่ไม่รู้อารมณ์ ได้แก่ พระนิพพาน

ธรรมอย่างหนึ่ง // ธรรมแต่ละอย่าง

ลักษณะของสิ่งที่มีจริงนั้น เช่นขณะที่ปรากฏว่าแข็ง คือ ธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ต้องเรียกรูปธรรม นามธรรมทั้งสิ้น เพราะมีจริงจึงเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ปะปนกับลักษณะอื่น เป็นธรรมแต่ละอย่าง ฟังเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าทั้งหมด เป็นธรรมแต่ละอย่าง

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 10 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผิน
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ