ความลึกซึ้งของเวทนา [สัมพหุลภิกขุสูตร]

 
wittawat
วันที่  9 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20122
อ่าน  787

ความลึกซึ้งของเวทนา

ขณะรู้ว่าอกุศลธรรมเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏ เป็นเพียงแต่เริ่มรู้ว่าเป็นลักษณะธรรมอย่างหนึ่ง ที่ปรากฏสั้นมากแล้วดับไป ขณะนั้นยังไม่ถึงขณะที่ปัญญาประจักษ์แจ้งว่า ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เทียบเคียงด้วยความคิดว่า ตอนนั้นเรากำลังมีเวทนาอะไร และเดี๋ยวนี้ กำลังฟังเข้าใจอยู่ ถ้าเป็นผู้ตรง ก็คือ ไม่ทราบว่าขณะนี้เวทนาเป็นเฉยๆ โสมนัส หรือสุข เพราะไม่ใช่ขณะที่รู้ลักษณะของความรู้สึก แต่หากมีโสมนัสปรากฏก็ทราบได้ แต่ถ้าไม่มี ก็ไม่ทราบเพราะไม่ปรากฏลักษณะ

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
daris
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pat_jesty
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ