คำว่า ศีล กับ องค์ศีล
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่  8 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18502
อ่าน  1,307

คำว่า ศีล กับ องค์ศีล เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยศีล คือ เจตนาที่เป็นการงดเว้น การกระทำทางกายและวาจาที่เป็นไปในทุจริต

ดังนั้นแม้ ศีลเองก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมครับ มีเจตนาและเจตสิก เป็นต้น

เจตนาที่เป็นการงดเว้นทุจริตทางกายและวาจา ก็เป็นศีล

เจตนาที่ประพฤติในสิ่งที่ดีทางกายและวาจา ก็เป็นศีล

แต่ศีลก็ต้องมีองค์ประกอบ หรือ ธรรมแต่ละข้อของศีล

ว่าศีลมีอะไรบ้าง อันเรียกว่าองค์ของศีล

เช่น ศีล มีองค์ 5 คือ ศีล 5 มีการงดเว้นจากฆ่าสัตว์ เป็นต้น

ศีลอุโบสถมีองค์ 8 คือ การงดเว้นจากากรฆ่าสัตว์.....8. การงดเว้นจากการบริโคอาหาร

ในเวลาวิกาล

อีกนัยหนึ่ง องค์ของศีล แต่ละข้อ อันเป็นส่วนประกอบว่าศีล แต่ละข้อนั้นมีองค์

หรือ ส่วนประกอบ อันเป็นธรรมแต่ละข้อที่้จะทำให้ล่วงศีลอย่างไร เช่น ปาณาติบาต

มีองค์ 5 คือ 1. มีจิตคิดจะฆ่า...5.การฆ่านั้นสำเร็จ เมื่อสำเร็จก็ครบองค์กรรมบถ อันเป็น

ทางที่จะนำไปสู่การเกิดในอบายภูมิ เป็นต้นครับ

ดังนั้นเมื่อพูดถึงศีล ก็คือ เจตนาที่เป็นไปในการงดเว้นทุจริตและเจตนาการประพฤติ

ที่ถูกต้อง ทางกายและวาจา แต่องค์ของศีลก็คือ ส่วนประกอบหรือธรรมแต่ละข้อ ใน

ศีลแต่ละประเภทว่ามีเท่าไหร่ และรวมทั้งการล่วงศีลนั้น ประกอบด้วยประการใดบ้าง

เป็นองค์ของศีลแต่ละข้อครับ ขออนุโมทนา

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมเรื่องศีลที่นี่ครับ...ข้อความเตือนสติเรื่องสีลวเถรคาถา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจ และ สละเวลาตอบนะครับ

ยินดีกับสิ่งดีดีที่มีต่อ พระพุทธศาสนานะครับ

กราบอนุโมทนาครับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ