อานิสงส์ของการกรานกฐิน [พระวินัยปิฎก ปริวาร]

 
khampan.a
วันที่  18 ต.ค. 2553
หมายเลข  17385
อ่าน  5,985

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ 856

อานิสงส์กรานกฐิน

[๑,๒๒๓] พระอุบาลี ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า การกรานกฐิน มีอานิสงส์เท่าไรหนอแล พุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอุบาลี การกรานกฐิน มีอานิสงส์ ๕ นี้ อานิสงส์ ๕ ประการ คือ :-

๑. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา

๒. เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับ

๓. ฉันคณะโภชน์ได้

๔. เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา

๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นจักเป็นของพวกเธอ

ดูก่อนอุบาลี การกรานกฐินมีอานิสงส์ ๕ นี้แล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
วันที่ 25 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ