อานิสงส์ของการกรานกฐิน [พระวินัยปิฎก ปริวาร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  18 ต.ค. 2553
หมายเลข  17385
อ่าน  4,690

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ ๘๕๖                                          
อานิสงส์กรานกฐิน            
                    
     [๑,๒๒๓] พระอุบาลี ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า การกรานกฐิน มีอานิสงส์เท่าไรหนอแล  พุทธเจ้าข้า? พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอุบาลี  การกรานกฐิน มีอานิสงส์ ๕ นี้ อานิสงส์ ๕   ประการ  คือ :- ๑.เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา  ๒.เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับ ๓.ฉันคณะโภชน์ได้  ๔.เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา  ๕.จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นจักเป็นของพวกเธอ 
     ดูก่อนอุบาลี การกรานกฐินมีอานิสงส์ ๕  นี้แล.


Tag  กฐิน กราน กรานกฐิน อานิสงส์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 25 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ