ทุกเขอนัตตสัญญา
 
สารธรรม
วันที่  22 ก.ย. 2553
หมายเลข  17250
อ่าน  3,608

" ทุกเขอนัตตสัญญา "

     สำหรับสัญญาที่ ๗  คือ การอบรมเจริญทุกเขอนัตตสัญญา คือ เห็นว่าสภาพที่เป็นทุกข์นั้น ไม่ใช่ตัวตน เป็นอนัตตา ผู้ที่อบรมเจริญทุกเขอนัตตสัญญา ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่า เรา ปราศจากตัณหาว่าของเรา และปราศจากมานะ ทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้ และในสัพพนิมิตในภายนอกเสียได้ ก้าวล่วงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพ้นได้  เป็นอย่างดี     

     แต่ถ้ายังไม่ถึงที่นะคะ ก็ยังหวนกลับไปด้วยทิฏฐิว่าตัวเรา  หรือว่าด้วยตัณหาว่าของเรา หรือด้วยมานะว่าเรา สำหรับผู้ที่ถึงที่ก็ย่อมจะได้ผล คือ มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก  หยั่งลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นที่สุด 

จบสูตรที่  ๖

     นี่ก็เป็นเรื่องของโลภะซึ่งมีอยู่เป็นประจำนะคะ แต่ก็ยังมีหนทาง  มีสัญญาต่างๆ ที่จะทำให้โลภะนั้นคลายลง  จนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉท

"สัญญา ๗ ประการ"

...บรรยายโดย...

ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ 

ถอดเสียงจาก... ชุดเทปวิทยุ ครั้งที่ ๑๓๖๓


Tag  ตัณหา ทิฏฐิ ทุกข์ ทุกเขอนัตตสัญญา มานะ อนัตตา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผิน
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
hadezz
วันที่ 25 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จินจิน
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 15 พ.ย. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
fun99
วันที่ 29 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ