สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
 
สารธรรม
วันที่  21 ก.ย. 2553
หมายเลข  17243
อ่าน  3,976

" สัพพโลเกอนภิรตสัญญา " (สับ - พะ - โล -เก - อะ - นะ -พิ - ระ - ตะ - สัน - ยา)

     สำหรับสัญญาที่ ๔  คือ  การเจริญ  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  คือไม่เห็นว่าสิ่งใดๆ ในโลกเป็นที่น่ายินดี  ย่อมทำให้จิตหวนหลับ  งอกลับ  ถอยกลับจากความวิจิตรของโลก  หรือความวิจิตรแห่งโลก  ไม่ยื่นไปรับความวิจิตรแห่งโลก ซึ่งตามปกติแล้วนะคะ   ยื่นไปรับความวิจิตรแห่งโลกซึ่งเพิ่มขึ้นทุกวันตามความคิดที่วิจิตรขึ้นนะคะ   บางท่านตื่นเช้าค่ะ  อ่านรายการสินค้าแล้วนะคะว่าที่ประเทศไหน  ผลิตสินค้าอย่างไหน  แล้วก็จะออกจำหน่ายเมื่อไร  เริ่มตั้งแต่เช้าทีเดียว  ก็เริ่มมีรายการสินค้าต่างๆ ซึ่งวิจิตรยิ่งขึ้น    ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ของใช้ต่างๆ นะคะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา  ไม่เห็นว่าสิ่งใดๆ ในโลกเป็นที่น่ายินดี  ไม่ได้เป็นผู้ที่สนใจที่จะต้องตามความวิจิตรของโลก                 

     เพราะฉะนั้น  จะเห็นได้ว่าการเจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น คือไม่เห็นว่าสิ่งใดๆ ในโลกเป็นที่ยินดี ตามที่ชาวโลกกำลังยินดี ไปตามความวิจิตรที่เพิ่มขึ้น

...บรรยายโดย...

ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 21 ก.ย. 2553

สังฆาทิเสส เป็นอาบัติหนัก ต้องปลงอาบัติ เช่น ต้องบอกโทษของตนกับภิกษุอื่นถูกจำกัดที่ แต่ ถ้าสึกเป็นคฤหัสถ์แล้ว อาบัติไม่ติดตัวมา ไม่กั้นสวรรค์ และ นิพพาน ค่ะ พระอรหันต์ ไม่ได้มีเฉพาะ โวฎฐัพพนะวาระ แต่ เกิด ชวนจิตได้ ด้วยจิต 2 ชาติ กิริยาจิต และวิบากจิต ท่านจึงยังมีวาระอื่นๆ มี ชวนวาระได้ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ