ภิกษุสร้างกุฎี [มหาวิภังค์]
 
ajarnkruo
วันที่  14 ส.ค. 2553
หมายเลข  16932
อ่าน  1,993

           พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 371

ภิกษุสร้างกุฎี     เกินประมาณ    มีผู้จองไว้     มีชานรอบ     ต้องอาบัติทุกกฏ ๑  ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว         ภิกษุสร้างกุฎี   เกินประมาณ   ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๑  ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส  ๑  ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  เกินประมาณ   ไม่มีผู้จองไว้  มีชานรอบ  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว                                    สร้างเท่าประมาณ

           ภิกษุสร้างกุฎี  เท่าประมาณ  มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  เท่าประมาณ    มีผู้จองไว้  มีชานรอบ     ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี     เท่าประมาณ   ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว      
                                     
        ภิกษุสร้างกุฎี   เท่าประมาณ   ไม่มีผู้จองไว้  มีชานรอบ   ไม่ต้องอาบัติ          [๕๑๑]  ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  เกินประ-มาณ  มีผู้จองไว้   ไม่มีชานรอบ    ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว     กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  เกินประมาณ   มีผู้จองไว้  มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   กับอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว
 
       [๕๑๒]   ภิกษุสร้างกุฏี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  เท่าประมาณ  มีผู้จองไว้   ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  เท่าประมาณ  มีผู้จองไว้มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ  ๑  ตัว              ภิกษุสร้างกุฏี     ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้   เท่าประมาณ    ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชาน  ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฏี   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้   เท่าประมาณ    ไม่มีผู้จองไว้  มีชานรอบ  ไม่ต้องอาบัติ. ..
 
                                        อนาปัตติวาร

          [๕๒๐]   ภิกษุสร้างถ้ำ ๑  ภิกษุสร้างคูหา  ๑  ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า ๑ภิกษุสร้างกุฎีเพื่อภิกษุอื่น ๑   เว้นอาคารอันเป็นที่อยู่เสีย   ภิกษุสร้างนอกจากนั้น ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไม่ต้องอาบัติแล.

 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๖  จบ


Tag  สร้างกุฎี

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 4 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ