ข้อวัตรการบิณฑบาต
 
prachern.s
วันที่  19 ส.ค. 2553
หมายเลข  16981
อ่าน  3,343
        พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 349
 
  [๔๒๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร   คิดว่าจักเข้าบ้านในบัดนี้    เมื่อปกปิดมณฑลสาม  พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล   คาดประคดเอวห่มผ้าซ้อน  ๒ ชั้น   กลัดลูกดุม   ล้างบาตรแล้ว  ถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน   พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน  พึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน   พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน   อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน   อย่าหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน   พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน   อย่าโยกกายไปในละแวกบ้าน  อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน  อย่าโคลงศีรษะไปในละแวกบ้านอย่าค้ำกายไปในละแวกบ้าน  อย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน  อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน เมื่อเข้านิเวศน์พึงกำหนดว่า  จักเข้าทางนี้  จักออกทางนี้   อย่ารีบร้อนเข้าไป  อย่ารีบร้อนออกเร็วนัก  อย่ายืนไกลนัก  อย่ายืนใกล้นัก  อย่ายืนนานนัก  อย่ากลับเร็วนัก  พึงยืนกำหนดว่า  เขาประสงค์จะถวายภิกษา  หรือไม่ประสงค์จะถวาย  ถ้าเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี  หรือจับภาชนะ  หรือตั้งไว้พึงยืนด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย  เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย   พึงน้อมบาตรเข้าไปด้วยมือขวา  แล้วพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา   และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา   พึงกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย  ถ้าเขาจับทัพพี  จับภาชนะ  หรือตั้งไว้  พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่า   เขาประสงค์จะถวาย   เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว   พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อนแล้วกลับโดยเรียบร้อย   ไม่ต้องรีบร้อน   พึงปกปิดกายด้วยดี  ไปในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน   พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน   ไม่พึงเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน   ไม่พึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน   พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน      ไม่พึงโยกกายไปในละแวกบ้าน      ไม่พึงไกวแขนไปในละแวกบ้าน ไม่พึงโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน  ไม่พึงค้ำกายไปในละแวกบ้าน  ไม่พึงคลุมศรีษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน  ภิกษุนั้น  พึงปูอาสนะไว้  พึงจัดตั้งน้ำล้างเท้า  ตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า  พึงล้างภาชนะรองของฉันตั้งไว้  พึงตั้งน้ำฉัน  น้ำใช้ไว้  ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านทีหลัง   ถ้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่   ถ้าจำนงก็พึงฉันถ้าไม้จำนงก็พึงเททิ้ง   ในที่ปราศจากของเขียวสด  หรือพึงเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์  ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ  เก็บน้ำล้างเท้า  ตั่งรองเท้า  กระเบื้องเช็ดเท้า  พึงล้างภาชนะรองของฉัน   เก็บไว้   พึงเก็บน้ำฉัน น้ำใช้  พึงกวาดโรงฉัน    ภิกษุใดเห็นหม้อน้ำฉัน  หม้อน้ำใช้  หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่า  ภิกษุนั้นพึงจัดหาไปตั้งไว้   ถ้าเป็นการสุดวิสัย   พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา   ให้ช่วยกันจัดตั้งไว้   แต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลเป็นวัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร..

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ส.ค. 2553 17:36 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 9 มี.ค. 2554 09:03 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 เม.ย. 2554 22:14 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ส.ค. 2555 09:19 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 27 ก.พ. 2558 20:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ก.พ. 2558 09:45 น.

ขอกราบนมัสการอย่างสูงสุดแด่พระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ