ชื่อว่าเจตสิก [อภิธัมมัตถสังคหบาลี ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  30 มี.ค. 2553
หมายเลข  15803
อ่าน  2,078

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 21

   ธรรมชาติที่ชื่อว่า เจตสิก เพราะอรรถว่า มีในจิต โดยมีความเป็นไปเนื่องด้วยจิตนั้น ฯ ความจริง  เจตสิกนั้น เว้นจากจิตเสีย  ไม่สามารถจะรับอารมณ์ได้  เพราะเมื่อจิตไม่มี ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด ฯ ส่วนจิตแม้เว้นจากเจตสิกบางประการ  ก็ยังเป็นไปได้อารมณ์ เพราะฉะนั้นเจตสิกนั่นแหละ จึงชื่อว่ามีความเป็นไปเนื่องกับจิต ฯ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน  ๑ ดังนี้  ฯ ด้วยบทว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย นี้ ท่านห้ามแม้ซึ่งความปฏิบัติผิด มีความที่สุขเวทนาเป็นต้นเป็นสภาพหาเจตนามิได้ และเป็นสภาพเที่ยงเป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติที่ประกอบในจิต ชื่อว่าเจตสิก ฯ


Tag  เจตสิก ในจิต
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ