ภวังค์ไหว
 
prachern.s
วันที่  29 เม.ย. 2553
หมายเลข  16006
อ่าน  2,200

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 157

[อธิบายอุปมาภวังคจิตไหว]

   มีคำถามสอดเข้ามาว่า ก็เมื่อรูป เป็นต้น กระทบที่ประสาทแล้ว วิญญาณที่อาศัยในประสาทนั้นเท่านั้นควรไหวมิใช่หรือ  ก็ภวังค์ที่อาศัยหทัยวัตถุควรไหวอย่างไร ฯ  แก้ว่า  เพราะเนื่องเป็นอันเดียวกัน ด้วยอำนาจสันตติ ฯ  เหมือนอย่างแมลงวันจับอยู่ที่ก้อนกรวด  ซึ่งวางอยู่บางพื้นกลองข้างหนึ่ง  เมื่อเขาเอาไม้เป็นต้นตีพื้นกลองอีกข้างหนึ่งเมื่อก้อนกรวดไหวไปตามความไหวแห่งกลองหนังและเชือกเป็นต้นโดยลำดับ  แมลงวันย่อมบินไปฉันใด  เมื่อรูปเป็นต้นกระทบที่ประสาทแล้ว ก็ฉันนั้นนั่นแล  เมื่อมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยของประสาทนั้นไหวแล้ว ครั้นหทัยวัตถุไหวไปตามความไหว  แม้แห่งรูปนอกนั้นที่เนื่องด้วย มหาภูตรูปนั้นโดยลำดับ  ภวังค์ที่อาศัยหทัยวัตถุนั้นย่อมเป็นไปโดยอาการ คือเคลื่อนไหว ฯ  สมดังคำที่ท่านธรรมปาลาจารย์กล่าวไว้ว่า

   เมื่อรูปารมณ์เป็นต้นกระทบวัตถุอื่น  (คือ ประสาท) แล้วภวังค์ที่อาศัยวัตถุอื่น (คือ หทัยวัตถุ)  ก็ไหวตาม  เพราะเนื่องเป็นอันเดียวกัน  บัณฑิตกล่าวไว้โดยเปรียบเทียบด้วยก้อนกรวดดังที่กล่าวแล้ว ฯ..


Tag  ภวังคจิตไหว
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 เม.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 30 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ