ปีติ [คัมภีร์วิสุทธิมรรค]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  21 ม.ค. 2553
หมายเลข  15206
อ่าน  2,437

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค และ วิมุตติมรรค แบ่งปีติเป็น ๕ ประเภท คือ

     ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อย พอขนชูชันน้ำตาไหล

     ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ ทำให้รู้สึกแปลบๆเป็นขณะๆ ดุจฟ้าแลบ

      โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอก หรือปีติเป็นพักๆ ทำให้รู้สึกซู่ลงมาๆ ในกายดุจคลื่นซัดต้องฝั่ง

      อุพเพคาปีติ หรือ อุพเพงคาปีติ ปีติโลดลอย เป็นอย่างแรงให้รู้สึกใจฟู แสดงอาการหรือทำการบางอย่างโดยมิได้ตั้งใจ เช่น เปล่งอุทาน เป็นต้น หรือให้รู้สึกตัวเบา เหมือนลอยขึ้นไปในอากาศ

       ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน ให้รู้สึกเย็นซ่านเอิบอาบไปทั่วสรรพางค์ ปีติที่ประกอบกับสมาธิ ท่านมุ่งเอาข้อนี้


Tag  ขณิกาปีติ ขุททกาปีติ ปีติ ผรณาปีติ อุพเพคาปีติ โอกกันติกาปีติ

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ