โลภะ โทสะ โมหะ
 
kchat
วันที่  2 ก.ค. 2549
หมายเลข  1478
อ่าน  1,737

โลภะ โทสะ และโมหะ จะเกิดขึ้นพร้อมกันในจิตแต่ละขณะหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ก.ค. 2549

ในขณะจิตที่เป็นโลภมูลจิต มีโมหเจตสิกเกิดร่วมได้ ขณะที่เป็นโทสมูลจิตโมหเจตสิกเกิดร่วมได้ แต่โลภเจตสิกไม่เกิดร่วมกับ โทสมูลจิตและโมหมูลจิต โทสเจตสิก ไม่เกิดร่วมกับโลภมูลจิตและโมหมูลจิต   

สรุปคือ ขณะถ้าจิตเป็นโลภะ ขณะนั้นไม่ใช่ โทสมูลจิต โมหมูลจิต คือ เกิดพร้อมกันขณะเดียวไม่ได้ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ