พระธรรมลึกซึ้ง รู้ตาม เห็นตามได้ยาก [มหาสติปัฏฐานสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14680
อ่าน  2,203

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 360

ข้อความบางตอนจาก มหาสติปัฏฐานสูตร

   ในสัจจะเหล่านั้น  สัจจะ ๒ เบื้องต้น ชื่อว่า ลึกซึ้ง เพราะเห็นได้ยาก  สัจจะ ๒ เบื้องหลัง  ชื่อว่าเห็นได้ยาก เพราะลึกซึ้ง.  ความจริง ทุกขสัจปรากฏตั้งแต่เกิดมา ถึงกับกล่าวกันว่า ทุกข์หนอ ในเวลาที่ถูกตอและหนามตำเป็นต้น.  แม้สมุทัยสัจก็ปรากฏตั้งแต่เกิดมา ด้วยอำนาจอยากเคี้ยว  อยากกินเป็นต้น.  แต่แม้ทั้งสองสัจจะนั้นก็ชื่อว่าลึกซึ้ง โดยลักษณะ  และการแทงตลอด. สัจจะ ๒  นั้นชื่อว่าลึกซึ้ง  เพราะเห็นได้ยากด้วยประการฉะนี้.  ส่วนความพยายามเพื่อเห็นสัจจะ ๒ นอกนี้ ก็เป็นเหมือนเหยียดมือจับภวัคคพรหม เหยียดเท้าไปต้องอเวจีนรก และเป็นเหมือนเอาปลายขนทราย  กับปลายขนทรายที่แยกออก ๗ ส่วนให้จดติดกัน. สัจจะ ๒ เบื้องปลายเหล่านั้น  ชื่อว่าเห็นได้ยาก  เพราะลึกซึ้ง ด้วยประการฉะนี้.   


  ความคิดเห็น 1  
 
Thirachat.P
วันที่ 2 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 9 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ