วิตก เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14424
อ่าน  720

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เล่ม ๖ - หน้าที่ 320 

     [๔๕๔]   โลกมีความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้   วิตก  เป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น   เรากล่าวว่า  นิพพาน   เพราะ ละตัณหาเสียได้.  [๔๕๖]   วิตก ๙  คือ   กามวิตก   พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก   วิตกถึงญาติ  วิตกถึงชนบท   วิตกถึงเทวดา   วิตกอันปฏิสังยุตด้วยความเอ็นดูผู้อื่น  วิตกอันปฏิสังยุตด้วยลาภ สักการะ และสรรเสริญ   วิตกอันปฏิสังยุตด้วยความไม่อยากให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน.  เหล่านี้เรียกว่าวิตก ๙.    ชื่อว่า  วิตกในอุเทศว่า  วิตกฺกสฺส   วิจารณา  ดังนี้    วิตก ๙ อย่างนี้เป็นเครื่องสัญจรไป   เที่ยวไป  ท่องเที่ยวไป  ด้วยวิตก ๙ อย่างนี้    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อว่าวิตกเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น.


 


Tag  วิตก
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nong
วันที่ 18 ก.ย. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ