สุภาษิตสูตร [วาจาที่ประเสริฐที่สุด คือวาจาที่ทำให้ถึงพระนิพพาน]
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14171
อ่าน  517

                  
                                     ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
                  เรื่อง วาจาที่ประเสริฐที่สุด คือวาจาที่ทำให้ถึงพระนิพพาน
       พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 317

                                ข้อความบางตอนจาก สุภาษิตสูตร                          บุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุ                   ยังตนให้เดือดร้อน  และไม่เป็นเหตุเบียด-                   เบียนผู้อื่น  วาจานั้นแลเป็นสุภาษิต บุคคล                   พึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รัก ที่ชนทั้งหลาย                   ชื่นชมแล้ว    ไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลาย                   กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่น                   คำสัตย์แล  เป็นวาจาไม่ตาย   ธรรมนี้เป็น                   ของมีมาแต่เก่าก่อน      สัตบุรุษทั้งหลาย                   เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในคำสัตย์      ที่เป็นอรรถ                    และเป็นธรรม  พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจา                   ใด    ซึ่งเป็นวาจาเกษม  เพื่อให้ถึงพระ-                   นิพพาน  เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์  พระวาจา                   นั้นแลเป็นสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลาย  ดังนี้.


Tag  ทำที่สุดแห่งทุกข์ วาจา เกษม

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ