เรื่องนางลาชเทวธิดา - ข้อความบางตอน
 
Khaeota
วันที่  1 ต.ค. 2552
หมายเลข  13799
อ่าน  573

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓- หน้าที่ 14

"ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้ พึงทำบุญนั้นบ่อยๆ พึง ทำความพอใจในบุญนั้น เพราะว่า ความสั่งสมบุญ ทำให้เกิดสุข"

แก้อรรถ

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า "ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้ ไม่พึง

งดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า" เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว,  พอละ  ด้วยบุญเพียง เท่านี้  พึงทำบ่อยๆ   แม้ในขณะทำบุญนั้น  พึงทำความพอใจ คือความ ชอบใจ  ได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละ.

ถามว่า  "เพราะเหตุไร? "

วิสัชนาว่า เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข อธิบายว่า เพราะว่า ความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ ชื่อว่าให้เกิดสุข เพราะเป็นเหตุนำความ สุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า. ในกาลจบเทศนา นางเทวธิดานั้น ยืนอยู่ในที่สุดทาง ๔๕ โยชน์ นั่นแล ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  ดังนี้แล.

เรื่องนางลาชเทวธิดา จบ

อ่านเรื่องเต็มได้ที่...

เรื่องนางลาชเทวธิดา


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 1 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ